*INDEKS TEMATYCZNY

deskrypcja, deskrypcjonizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Komentarz do polemiki. [Polemika na temat deskrypcji z: Żukrowska, A. i Woleński, J.]. Studia Filozoficzne, nr 7, 139-140, 1986. Mejbaum, Wacław.

Deskrypty, znaczenie i prędkość. Glosa do dyskusji pomiędzy A. Żukrowską i J. Woleńskim. Studia Filozoficzne, nr 7, 131-137, 1986. Szelc, Andrzej.

O przedmiotach sprzecznych. Studia Filozoficzne, nr 7, 51-57, 1984. Paśniczek, Jacek.

Rozumienie i dyskusja. Odpowiedź Panu Docentowi Janowi Woleńskiemu. [Polemika z: Woleński, Jan. Deskrypty (i inne kwestie) w krzywym zwierciadle]. Studia Filozoficzne, nr 9, 187-196, 1984. Żukrowska, Aleksandra.

Deskrypty (i inne kwestie) w krzywym zwierciadle. [Polemika z: Żukrowska, Aleksandra. Semantyczna i indykatywna funkcja języka]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 295-303, 1983. Woleński, Jan.

Nazwy i deskrypcje. Niklas, Urszula (tłum.). [Rec. Linsky, Leonard. Names and Descriptions]. Studia Filozoficzne, nr 6, 163-168, 1980. Bassols, Alejandro Tomasini.

O operatorze deskrypcyjnym w ontologii Leśniewskiego. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 144-152, 1978. Borkowski, Ludwik.

Filozofia języka Bertranda Russella. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 125-139, 1978. Flis, Andrzej.

O logice jako narzędziu filozoficznym u B. Russella. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 15-23, 1972. Kamiński, Stanisław.

Spór o granice stosowalności metod logicznych. Studia Filozoficzne, nr 3, 25-48, 1964. Kotarbińska, Janina.