INDEKS TEMATYCZNY

determinizm kulturowy / mediów / technologiczny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kultura techniki i problem racjonalności. Edukacja Filozoficzna, 33, 19-34, 2002. Bobryk, Jerzy.

"Computer metaphor as an Epistemic Impediment. Some Remarks on Scientific Rationality" w: Filozoficzne problemy nauki. Vakarczuk, I. i Jadacki, J. (red.) 97-109. Lwów-Warszawa, Semper, 2008. Bobryk, Jerzy.

"Transformacje nośników informacji: pismo - język - hipertekst" w: Analiza pojęcia informacji. Jadacki, Jacek J. (red.). Warszawa, Semper, 2003. Bobryk, Jerzy.

"Turing Machines in the Gutenberg Galaxy" w: Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University. Tałasiewicz, Mieszko (red.). Warszawa, Semper, 2002. Bobryk, Jerzy.

"Determinizm mediów" w: Blaustein. Koncepcja odbioru mediów. Rosińska, Zofia (red.). Warszawa, Wyd. Prószyński, 2001. Bobryk, Jerzy.

Kulturowe aspekty osobowości (Sapir i Linton a współczesna kulturologia radziecka). Studia Filozoficzne, nr 11, 121-134, 1988. Bochat, Tomasz.

Kulturowe uwarunkowania osobowości człowieka w ujęciu psychoanalizy. Studia Filozoficzne, nr 5, 95-111, 1969. Pospiszyl, Kazimierz.

Kulturowe determinanty procesu poznawczego. Studia Filozoficzne, nr 4, 107-118, 1966. Bauman, Zygmunt.