INDEKS TEMATYCZNY

determinizm społeczny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Wprowadzenie do marksistowskich historyzmów. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 21-29, 1982. Ślęczka, Kazimierz.

Kilka uwag o pojęciu marksistowskiego aktywizmu (próba konceptualizacji). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 63-81, 1978. Ślęczka, Kazimierz.

Świat bez siatki politycznej? [Polemika z: Grzegorczyk, A. Problemy moralności międzyludzkiej...]. Studia Filozoficzne, nr 3, 117-129, 1975. Michalik, Mieczysław.

Problemy determinizmu społecznego i moralności w pracach W. I. Lenina. Etyka, t. 3, 11-26, 1968. Szyszkin, A. F.

Spencer. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Kasprzyk, Leszek.

"Marksizm a moralność" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 7-62, 1960. Fritzhand, Marek.