INDEKS TEMATYCZNY

doświadczenie mistyczne / nadprzyrodzone / religijne


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Poglądy Jana Władysława Dawida dotyczące intuicji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 93-115, 1990. Gostkiewicz, Piotr.

Problem racjonalności wierzeń religijnych. Studia Filozoficzne, nr 1, 55-64, 1989. Przełęcki, Marian.

Racjonalizm Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 12, 167-178, 1986. Przełęcki, Marian.

Filozoficzny Bóg wiary w ujęciu nowego teizmu. Znak, nr 383, 3-16, 1986. Życiński, Józef.

Poznanie Boga w ujęciu J. Maritaina. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 9-17, 1983. Krąpiec, Mieczysław A. i Zdybicka, Zofia J.

Metodologiczna osobliwość poznania teologicznego. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 81-96, 1977. Kamiński, Stanisław.

Problem doświadczenia religijnego. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 5-24, 1977. Zdybicka, Zofia J.

Myśl religioznawcza Edwarda Abramowskiego - charakterystyka problematyki - postulaty badawcze. Studia Filozoficzne, nr 5, 125-136, 1976. Szmyd, Jan.

Doświadczenie religijne. Znak, nr 232, 1221-1233, 1973. Kłoczowski, Jan Andrzej.

W poszukiwaniu doświadczenia Boga. Znak, nr 213, 305-321, 1972. Tischner, Józef.

Religijne poznanie Boga według Romano Guardiniego: studium analityczno-krytyczne. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1967. Jaworski, Marian.

"Święte" i doświadczenie jego rzeczywistości przez człowieka u Romana Guardiniego. (Przyczynek do zagadnienia religijnego poznania Boga). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 116-134, 1965. Jaworski, Marian.

Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1961. Gogacz, Mieczysław.

O humanizmie św. Jana od Krzyża. Znak, nr 27, 6-20, 1951. Wojtyła, Karol.