INDEKS TEMATYCZNY

dowód / dowodzenie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O problemie Locke`a-Berkeleya w filozofii matematyki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 3-14, 1990. Batóg, Tadeusz.

Koncepcja dowodu a struktura rozwoju nauki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 184-202, 1990. Wójcik, Wiesław.

Formalizacja informatyczna jako rekonstrukcja praktyki dowodowej. Studia Filozoficzne, nr 12, 167-174, 1988. Marciszewski, Witold.

Stosowalność dowodów założeniowych w systemach opartych na klasycznym rachunku logicznym. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 45-58, 1984. Kiczuk, Stanisław.

Prawda i dowód. Krzywicki, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 2, 9-30, 1984. Tarski, Alfred.

Komputerowa metoda dowodzenia? Studia Filozoficzne, nr 7, 21-28, 1984. Lubański, Mieczysław.

Definicja i dowód indukcyjny a relacje ancestralne. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 103-121, 1973. Nieznański, Edward.

Poznanie naukowe u Arystotelesa: niektóre poglądy teoretyczne. Warszawa, PWN, 1969. Kwiatkowski, Tadeusz.

"Dowód i wyjaśnienie" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 211-220. Kraków, PWN, 1964. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1962. Kamiński, Stanisław i Krąpiec, Mieczysław.

O metodę filozofii. Rozważania na tle problemu substancji i przypadłości. Roczniki Filozoficzne, 8(1), 17-35, 1960. Marciszewski, Witold.

Przykłady zastosowania dyzjunkcji w rozumowaniu matematycznym. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 157-167 1958. Jakóbczyk, Franciszek.

Dedukcja naturalna i logistyczna. Warszawa, Nakładem Polskiego Towarzystwa Teologicznego, 1949. Iwanicki, Józef.