INDEKS TEMATYCZNY

dowody na istnienie Boga


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Hegel i argument ontologiczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 25-37, 1989. Aleksandrowicz, Dariusz.

Dowód Gödla na istnienie summum bonum. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 89-102, 1989. Nieznański, Edward.

O kantowskiej krytyce dowodu ontologicznego. Studia Filozoficzne, nr 9, 27-35, 1989. Poręba, Marcin.

Bóg rezonerów. [FR.: Religion. 1982]. Panufnik, Maciej (tłum.). Znak, 368-369, 64-85, 1985. Kołakowski, Leszek.

Dojście do Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 131-147, 1984. Kuc, Leszek.

Tomaszowa argumentacja za istnieniem Boga z przyczynowości sprawczej wobec obserwacyjnych zdań przyczynowych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 199-206, 1981. Nowik, Henryk.

Formalizacja tomistycznych podstaw dowodu na istnienie koniecznego bytu pierwszego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 169-180, 1979. Nieznański, Edward.

Próba reinterpretacji "trzeciej drogi" św. Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 145-161, 1977. Ziemiański, Stanisław.

Problem ostatecznych podstaw pewności poznania rozumowego w ujęciu ks. Fr. Sawickiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-41, 1976. Budzisz, January.

Hegel a problem filozoficznych uzasadnień istnienia Boga. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 101-117, 1975. Kowalczyk, Stanisław.

W sprawie formalizacji dowodu "ex motu" na istnienie Boga. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 19-30, 1975. Policki, Korneliusz.

Reprezentatywne ujęcia genezy ruchu. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 141-148, 1973. Hajduk, Zygmunt.

Uwagi na temat stosunku teologii naturalnej do filozofii bytu prius quoad nos (streszczenie). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 272-278, 1973. Jaworski, Marian.

Argument z przygodności na istnienie Boga św. Tomasza z Akwinu. Uwagi analityczno-krytyczne. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 29-46, 1973. Kowalczyk, Stanisław.

Charakter teizmu Gabriela Marcela. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 37-48, 1972. Kowalczyk, Stanisław.

Anzelma z Aosty próba racjonalizacji wiary. Warszawa, PWN, 1971. Burlikowski, Bronisław.

Argumenty z przyczynowości sprawczej i celowości w augustyńskiej filozofii Boga. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 73-83, 1971. Kowalczyk, Stanisław.

Czwarta droga św. Tomasza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 125-140, 1971. Regner, Leopold.

Związek argumentu kinetycznego z argumentem entropologicznym. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 277-295, 1971. Ziemiański, Stanisław.

Kinetyczny i teleologiczny dowód na istnienie Boga. Sympozjum filozofów przyrody. [Sprawozdanie]. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 142-146, 1970. Biedulski, Czesław.

Arystotelesowska koncepcja ruchu jako punktu wyjścia dowodu kinetycznego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 179-197, 1969. Ziemiański, Stanisław.

Dowód antropologiczny na istnienie Boga opracowany przez Jean Delanglade’a. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 157-162, 1968. Cygan, Jerzy.

Wartość dowodu z celowości na istnienie Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-45, 1968. Iwanicki, Józef.

Zagadnienie punktu wyjścia kinetycznej argumentacji za istnieniem Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 75-112, 1968. Kłósak, Kazimierz.

W sprawie badań nad filozofią Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 165-172, 1966. Bejze, Bohdan.

Wartość epistemologiczna pięciu dróg św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 13-19, 1965. Adamczyk, Stanisław.

Problemy dyskusyjne w teodycei tomistycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-31, 1965. Bejze, Bohdan.

W odpowiedzi na uwagi Jana F. Drewnowskiego. Znak, 128, 355-365, 1965. Kamiński, Stanisław i Zdybicka, Zofia.

Uwagi w związku z artykułem dyskusyjnym Ks. Stanisława Kamińskiego i s. Zofii J. Zdybickiej pt. O sposobie poznania istnienia Boga. Znak, nr 128-129, 346-355, 1965. Drewnowski, Jan Franciszek.

O sposobie poznania i istnienia Boga. Znak, nr 120, 635-661, 1964. Kamiński, Stanisław i Zdybicka, Zofia.

Analogia w metafizycznym poznaniu Boga. Wśród zagadnień spornych z zakresu metafizyki. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 41-53, 1963. Bejze, Bohdan.

O nowszych badaniach dowodu ontologicznego Anzelma z Canterbury. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 103-111, 1963. Gogacz, Mieczysław.

Matematyczny dowód na istnienie Boga w Philosophia Mathematica Erharda Weigla. Roczniki Filozoficzne, 11(3), 65-80, 1963. Kołodziejczyk, Iwo.

Tomasz z Akwinu. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1962. Borgosz, Józef.

O "probabilistycznej koncepcji wiary". [Polemika z: Marciszewski, Witold. Myślenie autentyczne a chrześcijaństwo]. Znak, nr 83, 694-721, 1961. Rosiak, Jan.

Metafizyka a istnienie Boga. Znak, nr 83, 638-645, 1961. Stępień, Antoni.

O dowodach istnienia Boga. [Rec. Kozłowski, Władysław. O dowodach istnienia Boga]. Znak, nr 82, 579-589, 1961. Zdybicka, Zofia.

Charakter rozumowania występującego w Tomaszowym dowodzie kinetycznym istnienia Boga. Znak, nr 89, 1482-1499, 1961. Zdybicka, Zofia.

Pewność czy ryzyko? [Polemika z: Marciszewski, Witold. Światopogląd z przyszłością]. Znak, nr 73-74, 994-1018, 1960. Dorda, Jan.

Światopogląd z przyszłością. Znak, nr 70, 407-419, 1960. Marciszewski, Witold.

"Dowody istnienia Boga u Melebranche`a" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 293-304. Warszawa, PWN, 1960. Wasilewski, Michał.

Zagadnienie współistnienia filozofii przyrody z nowożytną fizyką teoretyczną. Roczniki Filozoficzne, 7(3), 5-38, 1959. Kłósak, Kazimierz.

Poznawalność Boga w naukach szczegółowych i w filozofii. Znak, nr 59, 564-577, 1959. Krąpiec, Albert M.

Chrześcijaństwo i sens życia. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1959; wyd. 2 1962. Kuczyński, Janusz.

Zastosowanie analogii w dowodzeniu istnienia Boga. Roczniki Filozoficzne, 6(1), 149-173, 1958. Bejze, Bohdan.

Na marginesie dyskusji o dowodzie kinetycznym. Znak, nr 47, 598-600, 1958. Bejze, Bohdan.
O poprawne ujmowanie dowodów na istnienie Boga. Znak, nr 47, 600-606, 1958.

W poszukiwaniu pierwszej przyczyny. Cz. 2, Argumentacja za istnieniem Boga z zależności treściowej poznawanych przez nas prawd, z porządku panującego w biokosmosie, z przygodności rzeczy oraz z ruchu, jaki występuje w przyrodzie. Warszawa, Pax, 1957. Kłósak, Kazimierz.

Podstawy filozofii chrześcijańskiej. Warszawa, PAX, 1955. Chojnacki, Piotr.

Raz jeszcze o kinetycznym dowodzie istnienia Boga. Znak, nr 25, 281-291, 1950. Krąpiec, Albert.

Kinetyczny dowód istnienia Boga wobec nowych zarzutów. Znak, nr 19, 392-401, 1949. Kłósak, Kazimierz.

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 3. Kraków, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, 1947. Kwiatkowski, Franciszek.