INDEKS TEMATYCZNY

dualizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O krytyce przez Leibniza kartezjańskiej wersji dualizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-38, 1985. Gordon, Mieczysław.

O zarzutach Maxa Schelera przeciw dualizmowi Kartezjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-24, 1985. Gordon, Mieczysław.