INDEKS TEMATYCZNY

duch


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Pomiędzy uniwersalizmem a totalizmem. Filozofia marksistowska wobec zagadnień duchowego wnętrza człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10, 181-199, 1989. Lorenc, Włodzimierz.

Heglowskie pojęcie podmiotowości. Studia Filozoficzne, nr 9, 3-13, 1988. Siemek, Marek.

Duch ludzki, kultura i cywilizacja w ujęciu Konrada Lorenza. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-95, 1984. Szewczyk, Kazimierz.

"Cogito ergo sum" Kartezjusza i jego nowa koncepcja duszy. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1/2), 39-67, 1950. Czajkowski, Stanisław.

Czyn jako wyraz postawy moralnej. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1948. Keller, Józef.