INDEKS TEMATYCZNY

duch obiektywny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Sens - Racjonalność - Etyczność. (O socjologicznych konsekwencjach helgowskiej filozofii ducha obiektywnego). Colloquia Communia, 1(24), 141-163, 1986. Dudziak, Sławomir.

Pojęcie ducha obiektywnego w filozofii W. Diltheya na tle myśli G. W. F. Hegla, H. Rickerta i N. Hartmanna. Studia Filozoficzne, nr 8, 29-46, 1984. Zachariasz, Andrzej L.