INDEKS TEMATYCZNY

dusza (ludzka)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

[Rec. Hölscher, Ludger. The Reality of the Mind. Augustine's Philosophical Arguments for the Human Soul as a Spiritual Substance]. Roczniki Filozoficzne, 37/38(2), 134-142, 1989/1990. Czachorowski, Marek.

Problematyka duszy, ciała i ich zjednoczenia w pismach H. Conrad-Martius. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 117-148, 1988. Machnacz, Jerzy.

Obrazy są korzeniami myśli. Znak, nr 380-381, 3-32, 1986. Wolicka, Elżbieta.

Dusza ludzka i jej nieśmiertelność w poglądach Jana Bazylego Bessariona. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 55-78, 1985. Ciszewski, Marian.

Inteligencje jako zewnętrzne przyczyny konstytuowania się ontycznej struktury duszy. (Metafizyczne podstawy teorii aniołów w De ente et essentia). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 183-186, 1985. Krajski, Stanisław.

Zagadnienie substancjalności duszy ludzkiej w ujęciu ewolucyjnym. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 147-162, 1980. Wojciechowski, Tadeusz.

Ewolucja poglądów R. Bacona w sprawie duszy w okresie paryskim (ok. 1242-1247). Studia Filozoficzne, nr 10, 71-97, 1979. Kuksewicz, Zdzisław.

Czas istotnym elementem bytu zmiennego. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 59-70, 1977. Wojciechowski, Tadeusz.

Koncepcja człowieka w "Metafizyce" Algazela. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 143-164, 1976. Bromski, Paweł.

Jana Filopona "De intellectu" a twórczość św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 81-99, 1975. Sparty, Andrzej.

Problem ewolucyjnej genezy duszy ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 147-166, 1972. Wojciechowski, Tadeusz.

Egzystencjalne rozumienie duszy ludzkiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-28, 1970. Gogacz, Mieczysław.

Popęd naturalny i refleksja jako podstawowe czynnika działania kulturotwórczego. Roczniki Filozoficzne, 18(2), 127-134, 1970. Wistuba, Halina.

Aktualna problematyka antropologii filozoficznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-61, 1969. Bejze, Bohdan.
Aktualna problematyka antropologii filozoficznej (cz. II). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-47, 1969.

Transcendencja duszy ludzkiej w ujęciu Piotra Teilharda de Chardin. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 259-262, 1969. Wojciechowski, Tadeusz.

W sprawie poglądów filozoficznych św. Bernarda z Clairvaux. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 75-81, 1968. Lewicki, Jan.

"Przyrodnicza" definicja duszy ludzkiej, jej uprawnienie i granice użyteczności naukowej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 173-204, 1966. Kłósak, Kazimierz.

Zagadnienie wyjściowej metody filozoficznego poznania duszy ludzkiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-123, 1965. Kłósak, Kazimierz.

"Niektóre zagadnienia koncepcji duszy Michała z Biestrzykowa" w: Z dziejów filozofii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Kuksewicz, Zdzisław (red.), 42-117. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wyd. PAN, 1965. Kuksewicz, Zdzisław.

Historia kłopotów człowieka z duszą. Warszawa, Iskry, 1963. Szewczuk, Włodzimierz.

Próba rozwiązania problemu pochodzenia duszy ludzkiej. Znak, nr 87, 1181-1234, 1961. Kłósak, Kazimierz.

Zagadnienie pochodzenia duszy ludzkiej a teoria ewolucji. Roczniki Filozoficzne, 8(3), 53-123, 1960. Kłósak, Kazimierz.

Natura człowieka w "fenomenologicznym" ujęciu ks. Teilharda de Chardin. Znak, nr 77, 1464-1483, 1960. Kłósak, Kazimierz.

Poznawalność Boga i duszy: trudności - podstawy rozwiązań. Znak, nr 60, 747-756, 1959. Krąpiec, Albert M.

Problem duszy w systemach indyjskich. Znak, nr 60, 714-746, 1959. Tokarz, Franciszek.

Zagadnienie duszy we współczesnej psychologii. Roczniki Filozoficzne, 6(4), 5-21, 1958. Drzazga, Józef.

Alfred Anglik a jego teoria życia. Roczniki Filozoficzne, 5(3), 95-112, 1955/1957. Włodek, Zofia.

"Cogito ergo sum" Kartezjusza i jego nowa koncepcja duszy. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1/2), 39-67, 1950. Czajkowski, Stanisław.

Metoda badań natury duszy. Znak, nr 22, 13-26, 1950. Kłósak, Kazimierz.

Pierwiastki duchowe człowieka w świetle nauki św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, II-III, 60-79, 1949-1950.
Teksty wybrane z dzieł św. Tomasza z Akwinu. Adamczyk, S. (tłum.). Tamże, 80-84. Adamczyk, Stanisław.

Homo platonicus w wiekach średnich (Jan Szkot Eriugena, Alcher z Clairvaux, Wilhelm z Conches i Hugon ze św. Wiktora jako przedstawiciele platońskiej filozofii człowieka. Roczniki Filozoficzne, II-III, 251-297, 1949-1950. Swieżawski, Stefan.

Centralne zagadnienie tomistycznej nauki o duszy. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 131-189, 1948. Świeżawski, Stefan.

Albertyńsko-tomistyczna a kartezjańska koncepcja człowieka. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 87-104, 1947. Świeżawski, Stefan.