INDEKS TEMATYCZNY

dysjunkcja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Przykłady zastosowania dyzjunkcji w rozumowaniu matematycznym. Roczniki Filozoficzne, 6(3), 157-167 1958. Jakóbczyk, Franciszek.