INDEKS TEMATYCZNY

dyskusja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dyskusja a deontologia uczonego w ujęciu Tadeusza Czeżowskiego. Ruch Filozoficzny, nr 2-4, 33-36, 1981. Wicher, Czesław.

O dyskusyjnej logice zdań. Studia Filozoficzne, nr 4, 99-104, 1978. Furmanowski, Tomasz.

Dyskusja jako czynnik twórczości naukowej. Czerska, Barbara i Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 53-62, 1978. Jaroszewski, M. G.

Z zagadnień pragmatycznej charakterystyki fenomenu dyskusji. Roczniki Filozoficzne, 18(1), 121-193, 1970. Majdański, Stanisław.

"Z teorii racjonalnej dyskusji" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 103-112. Warszawa, PWN, 1964. Łuszczewska-Romahnowa, Seweryna.