INDEKS TEMATYCZNY

dystrybucja dóbr / podział dóbr


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Porównanie zasad sprawiedliwości dystrybutywnej. Etyka, nr 22, 153-181, 1986. Lissowski, Grzegorz.

Sprawiedliwy podział dóbr. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 95-114, 1985. Lissowski, Grzegorz.

Sprawiedliwość czasów reglamentacji. Etyka, nr 20, 67-93, 1983. Fuszara, Małgorzata; Jakubowska, Iwona i Kurczewski, Jacek.

Marksizm a filozofia sprawiedliwości: perswazyjna definicja sprawiedliwości a praktyka społeczna. Etyka, t. 19, 7-19, 1981. Jankowska, Anna.

Teoria decyzji a etyka. Etyka, t. 2, 7-18, 1967. Szaniawski, Klemens.

O pojęciu podziału dóbr. Studia Filozoficzne, nr 2, 61-73, 1966. Szaniawski, Klemens.

Bona superflua w etyce społecznej św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 8(2), 53-59, 1960. Strzeszewski, Czesław.

Sprawiedliwość i miłosierdzie w dysponowaniu dobrem materialnym. Roczniki Filozoficzne, 6(2), 105-118, 1958. Rodziński, Adam.