INDEKS TEMATYCZNY

dzieło literackie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dialektyka jedności i wielości w dziele literackim a jego ocena. Studia Filozoficzne, nr 9, 117-129, 1988. Kuźma, Erazm.

Rzeczywistość estetyczna a świat dzieła literackiego. [Polemika z: Misiewicz, Janusz. Światopogląd i forma. O artystycznych wartościach literackich]. Studia Filozoficzne, nr 4, 75-89, 1985. Kawiecki, Piotr.

Polskie dyskusje o formie i treści. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 145-167, 1981. Markiewicz, Henryk.

Uwagi do Romana Ingardena teorii dzieła literackiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 75-78, 1973. Lichański, Jakub Z.

Studia z estetyki. T. 3. Warszawa, PWN, 1970. Ingarden, Roman.

Podstawy semantycznej koncepcji rzeczywistości przedstawionej w dziele literackim. Studia Filozoficzne, nr 1, 63-91, 1966. Kmita, Jerzy.

W kręgu problematyki krytyki artystycznej. [Polemika z: Stefanowska, Zofia. Czym jest a czym nie jest krytyka literacka]. Studia Filozoficzne, nr 3, 123-129, 1965. Gołaszewska, Maria.  

Filozoficzne podstawy krytyki literackiej. Warszawa, PWN, 1963. Gołaszewska, Maria.

O wartości poznawczej dzieła literackiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 87-111, 1963. Kmita, Jerzy.

Zdanie a sąd w dziele literackim. (Wartość logiczna i charakter asertywny quasi-sądu). Estetyka, III, 131-154, 1962. Pelc, Jerzy.

"Lenin o interpretacji dzieła literackiego" w: Dialog o filozofii marksistowskiej. Sesja naukowa poświęcona poglądom filozoficznym i socjologicznym Wł. Lenina w 90 rocznicę urodzin. Warszawa, 18-19 maja 1960 108-143. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Morawski, Stefan.

O pojęciu tematu. Wrocław, Ossolineum, 1961. Pelc, Jerzy.

O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Warszawa, PWN, 1960; wyd. 2 1988. Ingarden, Roman.

O wartości logicznej i charakterze asertywnym zdań w dziele literackim. Estetyka, I, 97-128, 1960. Pelc, Jerzy.

"Szkic analizy znaczeniowej terminu 'Ideologia dzieła literackiego'" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 142-177. Warszawa, PWN, 1959. Pelc, Jerzy.

Studia z estetyki. T. 2. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 2 1966. Ingarden, Roman.

O istnieniu i strukturze dzieła literackiego. Rozważania logiczne nad Studiami z estetyki Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-164, 1958. Pelc, Jerzy.

Studia z estetyki. T. 1. Warszawa, PWN, 1957; wyd. 2 1966. Ingarden, Roman.

Z dziejów teorii dzieła literackiego. Uwagi na marginesie "Poetyki" Arystotelesa. Kwartalnik Filozoficzny, 17(3), 133-173, 1948. Ingarden, Roman.