INDEKS TEMATYCZNY

ekonomia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Ontologia niedoboru. Filozoficzne implikacje teorii ekonomicznej Janosa Kornaia. Studia Filozoficzne, nr 4, 81-93, 1990.Ogrodziński, Tadeusz.

Niesamoistność socjalizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 95-100, 1990. Orzeł, Józef.

Kardynalne tezy i antytezy materializmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 11, 75-96, 1988. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

O nową ekonomię polityczną. [Rec. Ponad ekonomią. Grosfeld, Jan (tłum.), Łukaszewicz, Aleksander (przedm.)]. Studia Filozoficzne, nr 5, 145-149, 1987. Miś, Andrzej.

Moralność, ekonomia i prawo. [Rec. Ethics, Economics and the Law. Pennock, J. Roland & Chapman, John W. (eds.)]. Etyka, nr 22, 301-306, 1986. Porębski, Czesław.

Filozofia a ekonomia polityczna w marksizmie. Weryfikacja idei socjalizmu. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 3-15, 1982. Rudziński, Roman.

Gospodarka społeczna a ekonomia polityczna. [Rec. Ripp, Géza. Ekonomia polityczna a ideologia]. Studia Filozoficzne, nr 9, 181-186, 1980. Miś, Andrzej.

Etyka i biznes. Grosfeld, Jan (tłum.). Znak, nr 289-290, 983-990, 1978. Boulding, Kenneth E.
Ekonomia jako nauka moralna. Grosfeld, Jan (tłum.). Znak, nr 289-290, 991-1002, 1978.

Marksowska kategoria uczonego burżuazyjnego. Etyka, t. 15, 7-30, 1977. Buczkowski, Piotr.

Drugi raport rzymski i jego implikacje. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-150, 1975. Żurawicki, Leon.

Marks: łagodna ekonomia praktyczna i brutalna historia. Studia Filozoficzne, nr 3, 21-52, 1974. Ochocki, Aleksander.

Klasyczna ekonomia polityczna jako jedno ze źródeł marksizmu. Studia Filozoficzne, nr 7, 195-205, 1974. Żurawicki, Seweryn.

Źródła naturalno-prawne harmonii rozwoju gospodarczego. Roczniki Filozoficzne, 18(2), 61-73, 1970. Strzeszewski, Czesław.

Poglądy filozoficzno-społeczne Michała Wiszniewskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Bańka, Józef.

Osobowość i własność: ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Jaroszewski, Tadeusz M.

Problem źródeł katolickiej etyki życia gospodarczego. Analiza zagadnienia na przykładzie nauki o lichwie. Roczniki Filozoficzne, 12(2), 5-18, 1964. Majka, Józef.

Ekonomiczne a socjologiczne pojęcie przedsiębiorstwa. Roczniki Filozoficzne, 9(2), 75-91, 1961. Majka, Józef.

"Lenin a problemy działalności ekonomicznej i socjalnej współczesnego państwa burżuazyjnego" w: Dialog o filozofii marksistowskiej. Sesja naukowa poświęcona poglądom filozoficznym i socjologicznym Wł. Lenina w 90 rocznicę urodzin. Warszawa, 18-19 maja 1960 144-228. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Zawadzki, Sylwester.

W sprawie przeciwstawności burżuazyjnego i proletariackiego pojmowania imperializmu. Myśl Filozoficzna, nr 3, 3-34, 1956. Hirszowicz, Maria.

Polityka państwa socjalistycznego a prawa ekonomiczne. Myśl Filozoficzna, nr 2, 3-42, 1955. Widerszpil, Stanisław.

Jak Stany Zjednoczone "wyprzedziły" socjalizm. Myśl Filozoficzna, nr 2, 279-299, 1954. Jaszuński, Grzegorz.

O nowym charakterze działania praw ekonomicznych socjalizmu. Myśl Filozoficzna, nr 4, 3-33, 1954. Martel, Karol.

O niektórych wnioskach wynikających z ostatniej pracy J. Stalina dla badań ekonomiki okresu przejściowego. Myśl Filozoficzna, nr 2, 133-161, 1953. Brus, Włodzimierz.

Likwidacja przeciwieństwa między miastem a wsią w Polsce Ludowej. Myśl Filozoficzna, nr 1, 82-121, 1953. Ignar, Stefan.

Znaczenie pracy J. Stalina Ekonomiczne problemy socjalizmu w ZSRR dla rozwoju nauki. Myśl Filozoficzna, nr 2, 86-101, 1953. Modzelewski, Zygmunt.

O charakterze praw ekonomicznych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 38-81, 1953. Zawadzki, Józef.

O badaniach terenowych Instytutu Ekonomiki Rolnej. Myśl Filozoficzna, nr 1, 68-89, 1952. Tomaszewski, Zenon.

Niektóre zagadnienia marksistowskiej teorii agrarnej w pracach Lenina. Myśl Filozoficzna, nr 3, 163-200, 1952. Zawadzki, Józef.