INDEKS TEMATYCZNY

eksperyment


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Obserwacja a eksperyment. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-131, 1989. Czarnocka, Małgorzata.

Technika a nowe metody gromadzenia informacji empirycznej. Studia Filozoficzne, nr 11, 81-87, 1977. Szymański, Jerzy.

Problemy budowy modelu matematycznego procesu w metodologii eksperymentu. Studia Filozoficzne, nr 2, 109-120, 1976. Kasprzak, Wacław i Lysik Bertold.

Eksperyment na zwierzętach jako narzędzie nauk o zachowaniu ludzkim. Studia Filozoficzne, nr 7, 83-94, 1975. Sułek, Antoni.