INDEKS TEMATYCZNY

ekspresja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Świat ekspresji M. Merleau-Ponty'ego a czas. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 227-240, 1981. Sujecka, Alicja.

Człowiek jako wartość. Studia Filozoficzne, nr 6, 119-133, 1969. Gołaszewska, Maria.

Ekspresja i sztuka. Estetyka, III, 45-61, 1962. Tatarkiewicz, Władysław.

Ekspresja pozaestetyczna i estetyczna. Estetyka, I, 49-65, 1960. Elzenberg, Henryk.

U podstaw estetyki. Wyd. 3 przejrz. i uzup. Warszawa, PWN, 1958. Ossowski, Stanisław.