INDEKS TEMATYCZNY

ekumenizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Żydzi i Polacy w myśli ekumenicznej Włodzimierza Sołowiowa. Znak, nr 377-378, 42-58, 1986. Przebinda, Grzegorz.

Włodzimierz Sołowiow i idea teokracji ekumenicznej. Znak, nr 364, 63-74, 1985. Przebinda, Grzegorz.

Pluralizm - ekumenizm - dialog światopoglądowy na łamach miesięcznika "W drodze". Studia Filozoficzne, nr 11, 139-150, 1977. Jędrzejczak, Klara.

Andrzej Frycz Modrzewski - koncepcje reformy Kościoła. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 57-89, 1969. Piwko, Stanisław.