INDEKS TEMATYCZNY

eleaci


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Negacja dynamiki rzeczywistości w filozoficznych poglądach eleatów. Studia Filozoficzne, nr 7, 129-135, 1976. Dembińska-Siury, Dobrochna.