INDEKS TEMATYCZNY

elektromagnetyzm, elektrodynamika


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Neoklasyczna elektrodynamika Jaynesa jako próba przezwyciężenia trudności elektrodynamiki kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 6, 115-121, 1975. Szczepański, Artur.

Wstęp do elektromagnetycznej teorii życia. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 101-127, 1970. Sedlak, Włodzimierz.