INDEKS TEMATYCZNY

emancypacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Etyczne aspekty emancypacji kobiet w ujęciu Fryderyka Nietzschego. Studia Filozoficzne, nr 6, 139-151, 1987. Pietrzak, Józef.

Marksowska koncepcja emancypacji społecznej w teorii i praktyce. Studia Filozoficzne, nr 3, 159-168, 1983. Waserman, Jerzy.

Myśl i emancypacja. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 3-15, 1982. Rainko, Stanisław.

Rozumienie i emancypacja. Spór między teorią krytyczną a hermeneutyką. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 301-328, 1979. Krasnodębski, Zdzisław.

Filozofia i państwo. Studium myśli polityczno-społecznej lewicy heglowskiej i młodego Marksa 1838-1843. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Panasiuk, Ryszard.

"Wyzwolenie i rozwój osobowości ludzkiej w filozofii Karola Marksa" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 340-358. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Jaroszewski, Tadeusz M.

"Francis Bacon albo o wolności pojętej jako wiedza" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 175-184, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Leśniak, Kazimierz.

Obrachunki filozoficzne Karol Marksa w "Ideologii niemieckiej". Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Michalik, Mieczysław.