INDEKS TEMATYCZNY

emigracja polska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Lud Polski na emigracji" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 235-270. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Temkinowa, Hanna.

Marks a emigracja polska w okresie wojny krymskiej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 44-63, 1953. Bobińska, Celina.