INDEKS TEMATYCZNY

emotywizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Relatywizm a dwie koncepcje znaczenia wyrażeń wartościujących Charlesa L. Stevensona. Studia Filozoficzne, nr 4, 157-171, 1973. Mejbaum, Barbara.

Aksjologia Bertranda Russella. Studia Filozoficzne, nr 5, 145-156, 1972. Jedynak, Stanisław.

Moore a Stevenson: spór o znaczenie terminów wartościujących. Etyka, t. 10, 105-117, 1972. Mejbaum, Barbara.

Emotywizm a krytyka naturalizmu. Studia Filozoficzne, nr 3, 63-78, 1971. Jedynak, Stanisław.

Krytyka emotywizmu. [Rec. Urmson, J. O. The Emotive Theory of Ethics]. Etyka, nr 7, 196-200, 1970. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Główne zagadnienia i kierunki metaetyki. O metaetyce, intuicjonizmie i emotywizmie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970. Fritzhand, Marek.

Etyka w USA w latach 1945-1969. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 245-255, 1970. Jedynak, Stanisław.

O niewłaściwych metodach krytyki tak zwanej "etyki neopozytywistycznej". Etyka, t. 3, 45-56, 1968. Fritzhand, Marek.

Marksizm a emotywizm. Etyka, t. 3, 57-68, 1968. Szwarcman, K. A.

Spór o "dobre racje" w etyce. Etyka, t. 2, 21-47, 1967. Fritzhand, Marek.

Emotywizm a marksizm. Etyka, t. 1, 89-127, 1966. Fritzhand, Marek.

Trzy stadia emotywistycznej teorii sporu etycznego. Etyka, t. 1, 267-286, 1966. Szawarski, Zbigniew.

"Ethics and Language" ciąg dalszy. [Rec. Stevenson, Charles L. Facts and Values. Studies in Ethical Analysis]. Studia Filozoficzne, nr 4, 121-129, 1965. Szawarski, Zbigniew.

Upodobanie a sąd estetyczny. Estetyka, III, 63-72, 1962. Srzednicki, Jan T. J.