INDEKS TEMATYCZNY

empiriokrytycyzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Proton pseudos Wundtowskiej krytyki filozofii Avenariusa. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 207-210, 1963. Wiegner, Adam.

Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1951; wyd. 2 1959. Schaff, Adam.