INDEKS TEMATYCZNY

empiryzm / pozytywizm logiczny


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Empiryści logiczni w poszukiwaniu kryteriów empirycznej sensowności" w: Spór o racjonalność naukową: od Poincarégo do Laudana. 81-168. Wyd. 2 popr. i rozsz. Toruń, Wyd. Nauk. UMK, 2013. Sady, Wojciech.

 

O pojęciach filozoficznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 41-48, 1987. Madejski, Piotr.

Doświadczenie granic. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 121-128, 1983. Heller, Michał.

Dyskretny urok sprzeczności. (Odpowiedź Edmundowi Mokrzyckiemu). [Polemika z: Mokrzycki, Edmund. O "socjologicznym datum", jego "logicznym substytucie" i filozofii nauki jaka "być musi"]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 279-290, 1983. Woleński, Jan.

Książka o H. Reichenbachu. [Rec. Hans Reichenbach, Logical Empiricist. Salmon, Wesley C. (ed)]. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 147-156, 1982. Dąbrowski, Tomasz.

O "socjologicznym datum", jego "logicznym substytucie" i filozofii nauki jaka "być musi". [Polemika z: Woleński, Jan. Filozofia nauki a socjologia]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 149-154, 1982. Mokrzycki, Edmund.

O reliktach pozytywizmu. Studia Filozoficzne, nr 6, 99-116, 1980. Nowiński, Czesław.

W kręgu mitów współczesnych (II). Mit o języku doskonałym. Znak, nr 316, 1288-1302, 1980. Życiński, Józef.

W sprawie "Dróg współczesnej filozofii". [Polemika z: Siemek, Marek. Drogi współczesnej filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 11, 121-132, 1979. Woleński, Jan.

Czym się różni marksizm od pozytywizmu. Odpowiedź Jerzemu Kmicie. Studia Filozoficzne, nr 2, 133-148, 1978. Gordon, Mieczysław.

W kręgu nauki i wiary 5. Sprawdziany sensu. Znak, nr 279, 1054-1064, 1977.  Heller, Michał.

O neopozytywistycznej krytyce metafizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 101-138, 1977. Morawiec, Edmund.

Metodologia neopozytywistyczna i materializm dialektyczny. Ugniewska, Joanna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6, 39-52, 1974. Geymonat, Ludovico.

Apologia "filozofii naukowej". [Rec. Carnap, Rudolf. Filozofia jako analiza języka nauki]. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 107-110, 1970. Siemek, Marek J.

Idealistyczne założenia neopozytywizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 117-129, 1969. Mejbaum, Wacław.

Filozofia pozytywistyczna: od Hume'a do Koła Wiedeńskiego. Warszawa, PWN, 1966. Kołakowski, Leszek.

[Rec. Narskij, J. S. Sowriemiennyj pozitiwizm]. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 206-208, 1965. Sikora, Jan.

Problemy i pseudoproblemy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Cackowski, Zdzisław.

Radziecka krytyka filozoficzna neopozytywizmu. [Rec. Fiłosofija marksizma i neopozitiwizm. Woprosy kritiki sowriemiennogo pozitiwizma]. Studia Filozoficzne, nr 3, 143-150, 1964. Cackowski, Zdzisław.

"Rehabilitacja" czy krytyka naukowa? (w sprawie marksistowskiej krytyki neopozytywizmu). Studia Filozoficzne, nr 1, 55-74, 1964. Sikora, Jan.

Z badań nad filozofią współczesną. Warszawa, PWN, 1963. Ingarden, Roman.

George Lundberg, czyli dehumanizacja humanistyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-38, 1962. Bauman, Zygmunt.

Aktualny stan filozofii naukowej w Austrii. Pieczyński, Mieczysław (tłum.). Ruch Filozoficzny, XXI (4), 355-375, 1962. Juhos, Béla.

Ogólnorosyjska konferencja naukowa poświęcona krytyce neopozytywizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 211-218, 1961. Such, Jan.

Odwroty od neopozytywistycznych dogmatów. [Rec. Waismann, Friedrich. "Verifiability" i "Language Strata" w: Logic and Language]. Studia Filozoficzne, nr 1, 195-200, 1961. Lewi, Sabina.

Stara treść w nowej szacie. [Rec. Schlick, Moritz. Zagadnienia etyki]. Studia Filozoficzne, nr 1, 157-165, 1961. Jankowski, Henryk.

Koło Wiedeńskie : początek neopozytywizmu. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1960; wyd. 2 Toruń, Comer, 1993. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Spór o analityczność. Studia Filozoficzne, nr 4, 119-148, 1960. Poznański, Edward.

Neopozytywizm. Znak, nr 48, 651-663, 1958. Koj, Leon.

Nauka przeciw idealizmowi: w obronie filozofii przeciw pozytywizmowi i pragmatyzmowi. Krońska, Irena i Kelles-Krauz, Michał (tłum.). Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Cornforth, Maurice.

Ostatnia książka Reichenbacha. [Rec. Reichenbach, Hans. The Rise of Scientific Philosophy]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 259-271, 1957. Schabowski, Zbigniew.

Podział kierunków filozoficznych u diamatyków. Znak, nr 28, 126-140, 1951. Kłósak, Kazimierz.

Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1951; wyd. 2 1959. Schaff, Adam.

Pozytywizm logiczny. Gorczycka, Joanna (tłum.). Myśl Współczesna, nr 12, 514-537, 1947 i nr 1, 117-139, 1948. Cornforth, Maurice.

Empiryzm logiczny. Gorczycka, Joanna (tłum.). Myśl Współczesna, nr 5, 155-176, 1948. Cornforth, Maurice.

O różnych rodzajach zdań. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 22-51, 1947. Kokoszyńska, Maria.

Ewolucja Koła Wiedeńskiego (pozytywizm, empiryzm, fizykalizm). Myśl Współczesna, nr 2, 145-160, 1947. Kotarbińska, Janina.

O tzw. neopozytywizmie. Myśl Współczesna, nr 6, 155-176, 1946. Ajdukiewicz, Kazimierz.