INDEKS TEMATYCZNY

epistemologia - podręczniki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria poznania. Od Kartezjusza do Wittgensteina. Kubalica, Tomasz (tłum.). Kraków, Wyd. WAM, 2007. Gottfried, Gabriel.

TREŚĆ. 1. Zagadnienie teorii poznania. 2. Zagadnienie źródeł poznania. 3. Zagadnienie realności świata zewnętrznego. 4. Transformacja teorii poznania. 5. "Właściwe przedstawianie świata".

Przewodnik po teorii poznania. Baszniak, Tadeusz (tłum.). Warszawa, Spacja, 2002. Morton, Adam.

TREŚĆ. 1. Przekonania i ich własności. 2. Percepcja. 3. Przekonania aprioryczne. 4. Indukcja i prawdopodobieństwo. 5. W połowie drogi: fallibilizm. 6. Definiowanie wiedzy. 7. Wiedza o umysłach. 8. Wiedza moralna. 9. Teoria bayesowska i teorie naturalistyczne. 10: Posłowie: poszukiwanie prawdy.

Teoria poznania. Ziemińska, Renata (tlum. i posłowie). Lublin, Daimonion, 1994. Chisholm, Roderick M.

TREŚĆ. 1. Wyzwanie sceptyka. 2. Uzasadnienie epistemiczne. 3. Pewność i samoprezentacja. 4. Sądy aprioryczne. 5. Oczywistość zmysłów. 6. Przenoszenie uzasadnienia. 7. Struktura wiedzy empirycznej. 8. Internalizm i eksternalizm. 9. Fundamentalizm i teoria koherencyjna. 10. Czym jest wiedza?

Teoria poznania. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1969. Chojnacki, Piotr.

Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wyd. 2 przejrzane Wrocław, Ossolineum, 1961; wyd. 3 Warszawa, PWN, 1986; wyd. 4 De Agostini, 2003. Kotarbiński, Tadeusz.

Teoria poznania. Główne zagadnienia i kierunki filozofii. Wykłady na Uniwersytecie Warszawskim 1957-1958. Część pierwsza. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 7 1966. Schaff, Adam.

Zagadnienia i kierunki filozofii: teoria poznania, metafizyka. Warszawa, Czytelnik, 1949; wyd. 2 Szaniawski, Klemens (wstęp), 1983; wyd. 3 Kęty, Antyk, 2003. Ajdukiewicz, Kazimierz.