INDEKS TEMATYCZNY

esencjalizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Czas a tożsamość przedmiotu. Studia Filozoficzne, nr 4, 75-85, 1989. Zając, Mirosław.

Logika Hegla jako dialektyczny "moment przejścia" od metafizycznej do marksistowskiej koncepcji bytu (I). Studia Filozoficzne, nr 9, 3-23, 1974. Synowiecki, Adam.
Logika Hegla jako dialektyczny "model przejścia" od metafizycznej do marksistowskiej koncepcji bytu (II). Studia Filozoficzne, nr 10, 25-37, 1974.

Leibniz: teodycea i esencjalizm. Studia Filozoficzne, nr 10, 143-160, 1972. Kasia, Andrzej.

Czy Henryk z Gandawy był esencjalistą? Roczniki Filozoficzne, 14(1), 33-41, 1966. Dudak, Krescenty.

Nowsze tendencje esencjalizujące w neoscholastyce. Roczniki Filozoficzne, 14(1), 87-104, 1966. Wawrzyniak, Andrzej.