INDEKS TEMATYCZNY

estetyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

A(b)normalne, abiektalne - skandal w sztuce współczesnej. Tematy z Szewskiej, nr 2, 259-267, 2011. Marzec, Andrzej.

Klony, fragmenty i to, co pozostaje - o filmie "Nie opuszczaj mnie". Czas Kultury, nr 6, 28-35, 2010. Marzec, Andrzej.

 

Konfrontacja mojej estetyki z estetyką Crocego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 357-360, 1989. Elzenberg, Henryk.

Związek sztuki i wyobraźni w estetyce i praktyce artystycznej XX w. Wprowadzenie w problematykę. Studia Filozoficzne, nr 9, 69-83, 1989. Górniewicz, Józef.

A jednak panestetyzm! Grzegorzowi Sztabińskiemu w odpowiedzi. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-174, 1989. Pawłowski, Tadeusz.

Z punktu widzenia panestetyzmu. [Polemika z: Pawłowski, Tadeusz]. Studia Filozoficzne, nr 4, 151-159, 1989. Sztabiński, Grzegorz.

Spór o spór, czyli kłopoty z relacjonizmem w estetyce. Studia Filozoficzne, nr 9, 85-95, 1989. Wołosewicz, Andrzej.

Przyszłość arcydzieła. Studia Filozoficzne, nr 12, 9-15, 1988. Basara-Lipiec, Eugenia.

Intuicje na temat piękna. Studia Filozoficzne, nr 8, 103-113, 1988. Najder-Stefaniak, Krystyna.

Kryzys sztuki - kryzys estetyki. [Rec. Morawski, Stefan. Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki oraz Zmierzch estetyki - rzekomy czy autentyczny? Morawski, Stefan (wybór i wstęp)]. Studia Filozoficzne, nr 11, 165-172, 1988. Sztabiński, Grzegorz.

Estetyka i sztuka. Szubka, Tadeusz (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 36(1), 185-199, 1988. Zangwill, Nick.

Dialektyka przedmiotu i podmiotu w estetyce G. Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 4, 15-21, 1987. Barański, Jarosław.

The Second International Conference on Aesthetics "Eidos of Art". [23-28.08.1985]. Ruch Filozoficzny, XLIV (2), 115-119, 1987. Gołaszewska, Maria.

Międzynarodowa Konferencja Estetyczna w Krakowie. [23-28.08.1987]. Ruch Filozoficzny, XLIV (2), 121-124, 1987. Kocoł, Irena i Smoczyńska, Barbara.

Panofsky hermetyczny. Uwagi na marginesie książki Michael Ann Holly. Studia Filozoficzne, nr 8, 155-166, 1987. Bartko-Singh, Maria.

Historia sztuki w ujęciu radzieckiej teorii "sztuki produkcyjnej" lat dwudziestych. Studia Filozoficzne, nr 8, 167-182, 1987. Sikorski, Cezary.

Sztuka jako ideologia. (Próba rekonstrukcji filozoficznych przesłanek estetyki A. Bogdanowa). Studia Filozoficzne, nr 1, 121-135, 1987. Szkołut, Tadeusz.

Estetyka Lwa Trockiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 101-119, 1987. Szkołut, Tadeusz.

W obronie relatywizmu i subiektywizmu w estetyce. [Polemika z: T. Pawłowski, Subiektywizm estetyczny]. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 183-189, 1986. Borowski, Henryk.

Obiektywizm panestetyczny. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-17, 1986. Pawłowski, Tadeusz.

Między heglizmem a estetyką "realną". Studia Filozoficzne, nr 5, 133-143, 1986. Rutkowski, Edward.

Zburzenie estetyki. Studia Filozoficzne, nr 7, 35-46, 1986. Rutkowski, Edward.

[Rec. Beardsley, Monroe C. The Aesthetic Point of View. Selected Essays. Wreen, M. J. & Callen, D. M. (eds)]. Ruch Filozoficzny, XLIII (3-4), 341-345, 1986. Smoczyńska, Barbara.

Kontrowersje wokół konfrontacji. [Rec. Zágoršekowá, Marta. Estetické konfrontácie]. Studia Filozoficzne, nr 10, 174-179, 1986. Szołtysek, Adolf E.

Estetyka (filozofia sztuki) Stefana Morawskiego. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 15-23, 1985. Dziemidok, Bohdan.

Nowa wersja instytucjonalnej teorii sztuki. [Rec. Dickie, George. The Art Circle: A Theory of Art]. Studia Filozoficzne, nr 10, 109-114, 1985. Dziemidok, Bohdan.

Zrozumieć Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 4, 91-105, 1985. Jasiński, Bogusław.

Monizm i pluralizm estetyczny. Studia Filozoficzne, nr 7, 37-58, 1985. Pawłowski, Tadeusz.

Próba aktywistycznej estetyki chrześcijańskiej. [Rec. Wolterstorff, Nicholas. Art in Action. Towards a Christian Aesthetics]. Studia Filozoficzne, nr 1, 167-172, 1985. Polit, Krzysztof.

Estetyka: metodologia i ideologia. [Rec. Ziss, Awner Jakowlewicz. Estietika: idieołogija i mietodołogija]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 190-194, 1985. Szkołut, Tadeusz.

Eseje o estetyce. [Rec. Essays on Aesthetics. Perspectives on the Work of Monroe C. Beardsley. Fisher, John (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 187-192, 1984. Chojna, Wojciech i Smoczyńska, Barbara.

Estetyczny odbiór utworu literackiego. Zagadnienia teoretyczne. Roczniki Filozoficzne, 32(4), 113-124, 1984. Manek, Anna.

Subiektywizm estetyczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 67-100, 1984. Pawłowski, Tadeusz.

Obiektywizm estetyczny. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 115-124, 1984. Pawłowski, Tadeusz.

Estetyka Aleksandra Bogdanowa. Colloquia Communia, nr 5-6(16-17), 281-296, 1984. Styczyński, Marek.

W stronę antymuzyki czy nowej muzyczności? Studia Filozoficzne, nr 7, 125-139, 1984. Szerszenowicz, Jacek.

Filozoficzno-psychologiczna analiza osiowych objawów schizofrenii i wiążących się z nimi konsekwencji: estetycznych i etycznych. Studia Filozoficzne, nr 8, 157-175, 1984. Zalewski, Grzegorz.

Teoria sztuki i polityka artystyczna A. Łunaczarskiego. (W pięćdziesiątą rocznicę śmierci). Studia Filozoficzne, nr 11-12, 173-186, 1983. Szkołut, Tadeusz.

Awangarda i wartości estetyczne. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 73-90, 1982. Pawłowski, Tadeusz.

Nowa muzyka - nowe środki oddziaływania. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 93-109, 1982. Szerszenowicz, Jacek.

Niektóre wątki egzystencjalne w plastyce. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 91-105, 1982. Toeplitz, Karol.

Estetyka Etienne Gilsona. Znak, nr 331, 543-555, 1982. Wołczyński, Andrzej.

Pojęcie realizmu w literaturze według György Lukácsa. Studia Filozoficzne, nr 3, 51-78, 1981. Jasiński, Bogusław.

Sprawozdanie w IX Międzynarodowego Kongresu Estetycznego. [Dubrownik 25-30.08.1980]. Ruch Filozoficzny, nr 1, 9-14, 1981. Makota, Janina.

Kategoria piękna w estetycznej koncepcji Bergsona. Studia Filozoficzne, nr 11, 43-47, 1981. Najder-Stefaniak, Krystyna.

Problemy rozwoju sztuki w estetyce Hegla. Studia Filozoficzne, nr 2, 103-118, 1981. Puszko-Miś, Hanna.

Świat ekspresji M. Merleau-Ponty'ego a czas. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 227-240, 1981. Sujecka, Alicja.

Jak dopełniło się dzieło Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 12, 3-11, 1980. Gierulanka, Danuta.

Albrecht Dürer: wiedza i działanie artystyczne. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-97, 1980. Gutowski, Jacek.

[Rec. Aesthetics and Language. Elton, W. (ed.)]. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 271-281, 1980. Kiereś, Henryk.

Heidelberska filozofia i estetyka Lukácsa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 275-314, 1980. Morawski, Stefan.

Estetyka sto lat spóźniona. [Polemika z: Pytlak, Andrzej. Wartość i kryteria oceny dzieła muzycznego]. Studia Filozoficzne, nr 11, 163-172, 1980. Szerszenowicz, Jacek.

Pojęcie happeningu. Studia Filozoficzne, nr 1, 111-140, 1979. Pawłowski, Tadeusz.

Romantyczny koniec XVI wieku. Zwolska, Z. (tłum. z włoskiego). Roczniki Filozoficzne, 27(1), 245-258, 1979. Tatarkiewicz, Władysław.

Filozoficzne tło niektórych aspektów twórczości P. Picassa. Studia Filozoficzne, nr 10, 133-148, 1978. Toeplitz, Karol.

Koncepcja sztuk narracyjnych w systemie estetycznym Susanne K. Langer. Studia Filozoficzne, nr 4, 175-185, 1977. Helman, Alicja.

Estetyka - zadania i plany badawcze. Studia Filozoficzne, nr 7, 41-48, 1977. Kuczyńska, Alicja.

Natura sztuki. [Rec. Liłow, Aleksander. Natura sztuki. Studia krytyczne o współczesnych burżuazyjnych koncepcjach estetycznych]. Studia Filozoficzne, nr 2, 180-185, 1977. Lorenc, Iwona.

U źródeł "estetyki smaku". Studia Filozoficzne, nr 12, 113-129, 1977. Pazura, Stanisław.

Łatwość i trudność teorii. Bukat, W. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 111-117, 1976. Fisher, John.

Budowa dzieła sztuki u Nicolaia Hartmanna i Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 5, 85-96, 1976. Franckowiak, Franciszek.

Różnice w poglądach Romana Ingardena i Waldemara Conrada. Przyczynek do historii metody fenomenologicznej w estetyce. Łoziński, Jerzy (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1, 41-49, 1976. Krenzlin, Norbert.

Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Kongresu Estetycznego. Ruch Filozoficzny, XXXIV (4), 287-294, 1976. Makota, Janina.

O estetyce matematycznej. Studia Filozoficzne, nr 4, 147-163, 1976. Pawłowski, Tadeusz.

Polsko-radziecka konferencja estetyków. [Warszawa 7-11.10.1974]. Studia Filozoficzne, nr 2, 177-179, 1975. Borowiecka, Ewa.

Romana Ingardena teoria wartości dzieła sztuki w świetle estetyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 49-68, 1975. Dziemidok, Bohdan.

O możliwościach poznawczych utworu artystycznego. Studia Filozoficzne, nr 4, 53-68, 1974. Kobylińska-Połubińska, Krystyna.

Poznawczy aspekt związku sztuki z rzeczywistością. [Rec. Leontiewa, E. W. Isskustwo i realnost'. Kritika niekotorych burżuazyjnych koncepcji chudożestwiennoj prawdy]. Studia Filozoficzne, nr 5, 211-215, 1974. Kobylińska, Krystyna.

Współczesna marksistowsko-leninowska estetyka w Bułgarii. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 187-201, 1973. Cenkow, Borys.

Z krytyki książki Piotra Graffa. [Polemika z: Graff, Piotr. O procesie wartościowania i wartościach estetycznych]. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 147-164, 1973. Dąbrowski, Stanisław.

VII Międzynarodowy Kongres Estetyczny. [Bukareszt 1972]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 115-118, 1973. Makota, Janina.

Poglądy estetyczne Edwarda Abramowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 99-111, 1973. Światło, Ruta.

Seminarium konferencji: Estetyka a sztuka nowa (Kraków-Modlnica 26-27 maja 1972 roku). Studia Filozoficzne, nr 1, 237-242, 1973. Szyma, Tadeusz.

Wschodni estetyk o zachodniej estetyce. [Rec. Pandey, Kanti Chandra. Western Aesthetics (Comparative Aesthetics, vol. II)]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 187-190, 1973. Tatarkiewicz, Władysław.

"The British Journal of Aesthetics" w 1972 roku. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 181-185, 1973. Wiszniowska, Marta.

O estetyce György Lukácsa. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 8, 73-94, 1972. Lenke, Bizám.

Poglądy estetyczne J. Marchlewskiego. Czertowicz, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 183-194, 1972. Jermiłow, A. P.

Estetyka i kultura artystyczna XX wieku. Czertowicz, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 91-98, 1972. Owsiannikow, M. F.

Pojęcie kiczu. Studia Filozoficzne, nr 6, 79-96, 1972. Pawłowski, Tadeusz.

Cassirer i Breton. Studia Filozoficzne, nr 10, 19-30, 1972. Piwocki, Ksawery.

Program estetyki Romana Ingardena. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 14-20, 1972. Stróżewski, Władysław.

Przemiany w sztuce i przemiany w estetyce. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-18, 1972. Wallis, Mieczysław.

Nauka i smak. [Rec. Brunius, Teddy. Theory and Taste. Four Studies in Aesthetics]. Studia Filozoficzne, nr 2, 223-228, 1971. Jadacki, Jacek Juliusz.

Klucze do estetyki. [Rec. Souriau, Étienne. Clefs pour l'esthétique]. Studia Filozoficzne, nr 5, 252-254, 1971. Marx, Jan.

Co to znaczy: realizm jako kategoria estetyczna? Ruch Filozoficzny, XXIX (3-4), 221-226, 1971. Morawski, Stefan.

Światopogląd i estetyka Burke'a. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 271-311, 1971. Morawski, Stefan.

Interpretacja dzieła sztuki. Studia Filozoficzne, nr 5, 69-81, 1971. Pawłowski, Tadeusz.

Nowa próba systematycznego wykładu marksistowskiej estetyki. [Rec. Boriew, J. Estietika]. Studia Filozoficzne, nr 2, 246-249, 1971. Rybicki, Jan.

Definicja sztuki. Studia Filozoficzne, nr 2, 33-48, 1971. Tatarkiewicz, Władysław.

"Smak" Brahmy i "smak" Buddy. (O estetyce indyjskiej). Studia Filozoficzne, nr 6, 73-83, 1970. Byrski, Maria Krzysztof.

Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce. Warszawa, PWN, 1970. Gołaszewska, Maria.

Studia z estetyki. T. 3. Warszawa, PWN, 1970. Ingarden, Roman.

Filozofia i teoria piękna Marsilia Ficina. Warszawa, PWN, 1970. Kuczyńska, Alicja.

Co to znaczy: SZTUKA? Ruch Filozoficzny, XXVIII (3-4), 151-156, 1970. Morawski, Stefan.

Fryderyk Schiller. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1970. Siemek, Marek.

Między Kantem i Grekami. Studia Filozoficzne, nr 1, 127-147, 1970. Siemek, Marek Jan.

Wielkość i upadek pojęcia piękna. Studia Filozoficzne, nr 1, 11-16, 1970. Tatarkiewicz, Władysław.

Wartościowanie w estetyce scjentyzmu (przykład Antoniego Sygietyńskiego). Studia Filozoficzne, nr 1, 65-75, 1969. Detko, Jan.

Sztuka i rzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 2, 91-98, 1969. Gołaszewska, Maria.

Estetyka metafizyczna St. I. Witkiewicza. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 159-177, 1969. Wolicka, Elżbieta.

Symbolizm czystej formy w pismach estetycznych St. I. Witkiewicza. Próba analizy. Znak, nr 181-182, 932-961, 1969. Wolicka, Elżbieta.

Logiczno-dialektyczna metoda estetyki. [Rec. Krjukowskij, Nikołaj I. Łogika krasoty]. Studia Filozoficzne, nr 3, 267-274, 1967.  Cieniawa, Stanisław.

Rola języka w przeżyciu estetycznym dzieła sztuki. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-190, 1967. Gołaszewska, Maria.

O właściwej ocenie dzieł sztuki. Studia Filozoficzne, nr 4, 73-82, 1967. Śrzednicki, Jan.

Zapomniany romantyzm. Znak, nr 155, 670-684, 1967. Tatarkiewicz, Władysław.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Estetyki Empirycznej. Ruch Filozoficzny, XXV (3-4), 205-206, 1967. Wallis, Mieczysław.

Ideał i praktyka. Szkice i kroniki. Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1966. Beylin, Paweł.

Próby kontaktu. Eseje i studia krytyczne. Kraków, Znak, 1966. Elzenberg, Henryk.

Wartość i człowiek. Rozprawy z humanistyki i filozofii. Toruń, PWN, 1966; wyd. 2 Toruń, Wyd. UMK, 2005. Elzenberg, Henryk.

Przeżycie - dzieło - wartość. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1966. Ingarden, Roman.

Taine. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1966. Krzemień-Ojak, Sław.

Najmłodsze czasopismo estetyczne. [Rec. Studia Estetyczne, t. I, 1964 i t. II, 1965]. Studia Filozoficzne, nr 3, 209-219, 1966. Pytlak, Andrzej.

Drogi i perspektywy rozwoju estetyki radzieckiej. [Rec. Morawski, Stefan. Między tradycją a wizją przyszłości]. Studia Filozoficzne, nr 4, 129-134, 1965. Cieniawa, Stanisław.

Józef Łęski i jego poglądy estetyczne. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 159-174, 1965. Dembowski, Bronisław.

Marksistowskie próby estetyczne we Francji. [Rec. Esthétique et littérature. La Nouvelle Critique, 1964]. Studia Estetyczne, t. 2, 388-393, 1965. Dziechcińska, Hanna.

W kręgu problematyki krytyki artystycznej. [Polemika z: Stefanowska, Zofia. Czym jest a czym nie jest krytyka literacka]. Studia Filozoficzne, nr 3, 123-129, 1965. Gołaszewska, Maria.  

Problem eksplikacji artystycznej. Studia Estetyczne, t. 2, 59-74, 1965. Gołaszewska, Maria.

Zagadnienie systemu jakości estetycznie doniosłych. Studia Estetyczne, t. 2, 3-26, 1965. Ingarden, Roman.

Wokół estetyki faktu. Studia Estetyczne, t. 2, 261-270, 1965. Kąkolewski, Krzysztof.

Teoria treści Irzykowskiego i jego formuła kina. Studia Estetyczne, t. 2, 315-334, 1965. Kumor, Aleksander.

Estetyka Hegla i problem tzw. "końca sztuki". Studia Filozoficzne, nr 1, 109-116, 1965. Morawski, Stefan.

Zarys układu kryteriów oceny. Studia Estetyczna, t. 2, 31-53, 1965. Morawski, Stefan.

O Marksowskiej koncepcji alienacji estetycznej. Studia Estetyczne, t. 2, 271-288, 1965. Ochocki, Aleksander.

Sprzężenie zwrotne jako zasada zjawisk estetycznych. [Rec. Filipiew, Jurij. Tworczestwo i kibiernetika]. Studia Estetyczne, t. 2, 368-370, 1965. Piasecka, Brygida.

Poglądy estetyczne Guyau. Studia Estetyczne, t. 2, 289-299, 1965. Rosińska, Zofia.

Poglądy estetyczne George Santayany. Studia Estetyczne, t. 2, 301-314, 1965. Szmyd, Jan.

Francuska estetyka eksperymentalna. [Rec. Sciences de l'art, t. 1, 1964]. Studia Estetyczne, t. 2, 383-388, 1965. Wojnar, Irena.

V Międzynarodowy Kongres Estetyki w Amsterdamie. Ruch Filozoficzny, XXIII (3-4), 179-183, 1965. Wojnar, Irena.

V Międzynarodowy Kongres Estetyki. Studia Estetyczne, t. 2, 79-90, 1965. M., S.

DYSKUSJA O ESTETYCE
Twórczość, czyli zwalczanie estetyki. Studia Estetyczne, t. 2, 113-116, 1965. Kobzdej, Aleksander.
List otwarty. Studia Estetyczne, t. 2, 117-121, 1965. Świderski, Jan.
Popioły - przykład mej estetyki filmowej. Studia Estetyczne, t. 2, 122-127, 1965. Wajda, Andrzej.
Teoria a praktyka w pracy kompozytora. Studia Estetyczne, t. 2, 128-133, 1965. Lutosławski, Witold.
O możliwości sensownego uprawiania estetyki. Studia Estetyczne, t. 2, 134-137, 1965. Porębski, Mieczysław.
Komentarz zamiast dialogu. Studia Estetyczne, t. 2, 138-142, 1965. Morawski, Stefan.

O związkach zależności między postawą psychiczną a przeżyciem estetycznym. Studia Estetyczne, nr 1, 61-82, 1964. Cieniawa, Stanisław.

Poglądy estetyczne Anatola Łunaczarskiego. [Rec. Lebiediew, A. Esteticzieskije wzgliady A. W. Łuaczarskogo]. Studia Filozoficzne, nr 2, 164-171, 1964. Dziemidok, Bohdan.

Zagadnienie rozumienia dzieła sztuki. Studia Estetyczne, t. 1, 41-60, 1964. Gołaszewska, Maria.

[Rec. The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1961-1962]. Studia Estetyczne, t. 1, 275-282, 1964. Helman, Alicja.

Funkcje i zadania sztuki w teorii nadrealizmu. Studia Estetyczne, t. 1, 199-213, 1964. Janicka, Krystyna.

[Rec. The British Journal of Aesthetics. 1962-1963]. Studia Estetyczne, t. 1, 301-307, 1964. Junghertz-Taborska, Halina.

Dialog o sensowności uprawiania estetyki. Studia Estetyczne, t. 1, 3-15, 1964. Kołakowski, Leszek i Morawski, Stefan.

Estetyka G. B. Vica. Studia Estetyczne, t. 1, 83-100, 1964. Krzemień-Ojak, Sław.

[Rec. The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1962-1963]. Studia Estetyczne, t. 1, 282-289, 1964. Kumor, Stanisława.

Teoriopoznawcza analiza struktury czasowej poszczególnych gatunków muzycznych. Studia Estetyczne, t. 1, 131-160, 1964. Lissa, Zofia.

"Czy dzieło sztuki jest symbolem?" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 399-411. Kraków, PWN, 1964. Makota, Janina.

Między tradycją a wizją przyszłości. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Morawski, Stefan.

Estetyka polska w okresie dwudziestolecia. Studia Filozoficzne, nr 4, 13-40, 1964. Morawski, Stefan.

Nowa antologia historii estetyki. [Rec. Istorija estetiki. Pamiatniki mirowoj esteticzeskoj mysli]. Studia Filozoficzne, nr 1, 194-196, 1964. M., S.

Uwagi o strukturze myśli estetycznej Marksa. Studia Estetyczne, t. 1, 101-117, 1964. Pazura, Stanisław.

[Rec. Woprosy Estetiki, 1962]. Studia Estetyczne, t. 1, 311-314, 1964. Piasecka, Brygida.

"Obraz i tytuł" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 413-421. Kraków, PWN, 1964. Popiel, Jan.

Astachow o estetyce. [Rec. Astachow, I. B. Czto takoje estietika?]. Studia Estetyczne, t. 1, 337-338, 1964. Rosińska, Zofia.

[Rec. Rivista di Estetica, 1961-1962]. Studia Estetyczne, t. 1, 289-295, 1964. Rytel, Jadwiga.

Spór o perspektywę renesansową. Studia Estetyczne, t. 1, 215-233, 1964. Rzepińska, Maria.

[Rec. Kovach, Francis Joseph. Die Ästhetik des Thomas von Aquin]. Ruch Filozoficzny, XXII (2-4), 186-192, 1964. Stróżewski, Władysław.

[Rec. Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1960 i 1961]. Studia Estetyczne, t. 1, 307-311, 1964. Szarota, Elida Maria.

"Spór obiektywizmu i subiektywizmu w estetyce" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 423-444. Kraków, PWN, 1964. Tatarkiewicz, Władysław.

Estetyka filozoficzna Etienne Souriau. Studia Estetyczne, t. 1, 259-268, 1964. Wojnar, Irena.

[Rec. Revue d'Esthétique. 1961-1963]. Studia Estetyczne, t. 1, 295-301, 1964. Wojnar, Irena.

Badania estetyczne na Węgrzech. Krzemień, Krystyna (tłum.). Studia Estetyczne, t. 1, 249-259, 1964. Zoltai, Denes.

Filozoficzne podstawy krytyki literackiej. Warszawa, PWN, 1963. Gołaszewska, Maria.

Czwarty Kongres Estetyki, Ateny 1960. Estetyka, IV, 243-250, 1963. Graff, Piotr.

Maritain o odpowiedzialności artysty. [Rec. Maritain, Jacques. La Responsabilité de l'artiste]. Studia Filozoficzne, nr 1, 238-241, 1963. Keller, Józef.

Przedmiot i metoda estetyki. [Polemika z: Gałecki, J. Problematyka estetyki]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 175-205, 1963. Morawski, Stefan.

Zagadnienie definicji w estetyce. Junghertz-Taborska, Halina (tłum.). Estetyka, IV, 3-18, 1963. Osborne, Harold.

Poglądy estetyczne Jamesa Harrisa. Estetyka, IV, 139-156, 1963. Szarota, Elida Maria.

Estetyka - normatywna czy opisowa? (Uwagi na marginesie do rosyjskiego wydania wyboru pism estetycznych Ingardena). Studia Filozoficzne, nr 2, 127-139, 1963. Szewczyk, Jan.

Problematyka estetyki. Przedmiot i metoda. Ingarden, Roman (przedmowa), 5-9. Kraków, Wyd. Literackie, 1962. Gałecki, Jerzy.

Główne kierunki współczesnej estetyki angielskiej. Estetyka, III, 271-291, 1962. Junghertz-Taborska, Halina.

[Rec. The British Journal of Aesthetics. 1960-1961]. Estetyka, III, 309-312, 1962. Junghertz-Taborska, Halina.

Studia z dziejów estetyki. [Rec. Morawski, Stefan. Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku]. Studia Filozoficzne, nr 2, 177-184, 1962. Krzemień, Sław.

[Rec. The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1960-1961]. Estetyka, III, 302-310, 1962. Kumorowa, Stanisława.

Pochwała sztuki. [Rec. Croce, Benedetto. Zarys estetyki]. Znak, nr 95, 772-774, 1962. Łapiński, Zdzisław.

Problem wartości i kryteriów w estetyce H. Taine'a. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-27, 1962. Morawski, Stefan.

[Rec. Croce, Benedetto. Zarys estetyki]. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 168-170, 1962. Pawłowski, Jerzy.

[Rec. Revista di Estetica. 1959-1960]. Estetyka, III, 322-325, 1962. Rzepińska, Maria.

[Rec. Woprosy Estetiki, t. 3 i 4, 1960]. Estetyka, III, 293-295, 1962. Resz, Stanisław.

Ekspresja i sztuka. Estetyka, III, 45-61, 1962. Tatarkiewicz, Władysław.

Wokół problemów typologii. (Na tle dyskusji we współczesnej estetyce marksistowskiej). Studia Filozoficzne, nr 2, 29-48, 1962. Turek, Leszek.

[Rec. The Journal of Aesthetics and Art Criticism. 1957-1960]. Estetyka, III, 295-302, 1962. Wiśniowski, Bronisław.

Estetyka a problemy wychowawcze. Estetyka, III, 251-269, 1962. Wojnar, Irena.

[Rec. Revue d'Esthétique. 1957-1961]. Estetyka, III, 312-321, 1962. Wojnar, Irena.

Obecna sytuacja w estetyce amerykańskiej. Wiśniowski, Bronisław (tłum.). Estetyka, II, 223-229, 1961. Ames, Van Meter.

Poglądy estetyczne Susanne K. Langer. [Rec. Langer, Susanne K. Problems of Art]. Estetyka, II, 248-253, 1961. Chwedeńczuk, Bohdan.

Pisma filozoficzne i logiczne. T. 1. Pasenkiewicz, Kazimierz (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1961. Chwistek, Leon.

Radziecka książka o kategoriach estetycznych. [Rec. Stołowicz, L. N. Estieticzeskoje w diejstwitielnosti i w iskusstwie]. Estetyka, II, 257-261, 1961. Dziechciaruk, Stanisław.

Sztuka a psychologia głębi (nowsze publikacje angielskie). Graff, P. (tłum.). Estetyka, II, 246-248, 1961. Hodin, J. P.

Estetyka jugosłowiańska XX wieku. Kalita, Halina (tłum.). Estetyka, II, 231-237, 1961. Jeremić, Dragan M.

Estetyka i krytyka. [Rec. Osborne, H. Aesthetics and Criticism]. Estetyka, II, 261-266, 1961. Junghertz-Taborska, Halina.

Stan obecny radzieckiej myśli estetycznej. Biedka, Eugeniusz (tłum.). Estetyka, II, 217-222, 1961. Kagan, M. S.

Tatarkiewicza opus magnum. [Rec. Tatarkiewicz, Wadysław. Historia estetyki]. Studia Filozoficzne, nr 3, 185-199, 1961. Morawski, Stefan.

IV Międzynarodowy Kongres Estetyki, Ateny 1960, 1-6 września. Estetyka, II,199-201, 1961. Morawski, Stefan.

Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku. Warszawa, PWN, 1961. Morawski, Stefan.

O pojęciu tematu. Wrocław, Ossolineum, 1961. Pelc, Jerzy.

Kategorie estetyczne i sztuka współczesna. Znak, nr 84, 803-818, 1961. Stróżewski, Władysław.

Estetyka jako nauka i jako program. Opoczyńska-Morawska, Helena (tłum.). Estetyka, II, 63-75, 1961. Volek, Jaroslav.

Raymond Bayer i jego realizm operacyjny. Estetyka, II, 203-208, 1961. Wojnar, Irena.

Główne kierunki współczesnej estetyki francuskiej. Estetyka, II, 209-216, 1961. Wojnar, Irena.

[Rec. Rivista di Estetica. 1956-1958]. Estetyka, I, 372-380, 1960. Brzozowska, Jadwiga.

Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie. Estreicher, Karol (wybór i przedmowa), 5-17. Warszawa, Czytelnik, 1960. Chwistek, Leon.

Ekspresja pozaestetyczna i estetyczna. Estetyka, I, 49-65, 1960. Elzenberg, Henryk.

[Rec. Jahrbuch für Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, 1951-1957]. Estetyka, I, 363-372, 1960. Gałecki, Jerzy.

O tak zwanym malarstwie abstrakcyjnym. Estetyka, I, 147-168, 1960. Ingarden, Roman.

[Rec. Revue d'Esthétique. 1956]. Estetyka, I, 356-363, 1960. Krzemień, Sław.

[Rec. The Journal of Aesthetics and Art Criticism.] Estetyka, I, 339-345, 1960. Morawski, Stefan. Estetyka, I 346-351, 1960. Janicka, Krystyna. Estetyka, I, 352-356, 1960. Kuczyńska, Alicja.

"Poglądy estetyczne Juliana Ankiewicza" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 159-165. Warszawa, PWN, 1960. Morawski, Stefan.

Trzeci Międzynarodowy Kongres Estetyki w Wenecji. Estetyka, I, 317-337, 1960. Morawski, Stefan.

O pewnych problemach marksistowskiej myśli estetycznej. [Rec. Demetz, Peter. Marx, Engels und die Dichter]. Studia Filozoficzne, nr 4, 169-178, 1960. Pazura, Stanisław.

"Funkcje semantyczne a forma i treść w sztuce (Rozważania logiczne nad poglądami Władysława Tatarkiewicza na strukturę, oddziaływanie i rodzaje dzieł sztuki)" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 173-205. Warszawa, PWN, 1960. Pelc, Jerzy.

O społecznych i estetycznych założeniach funkcjonalizmu i konstruktywizmu. Studia Filozoficzne, nr 5, 89-112, 1960. Sławińska, Jadwiga.

Wieloma torami. Estetyka, I, 3-9, 1960. Tatarkiewicz, Władysław.

Historia sztuki a socjologia. [Rec. Hauser, Arnold. Philosophie der Kunstgeschichte]. Studia Filozoficzne, nr 5, 189-199, 1960. Turek, Leszek.

[Rec. Zagadnienia Estetyki, I, 1958. Wyd. Akademii Nauk ZSRR]. Estetyka. I, 380-384, 1960. Turek, Leszek.

Geneza i podstawy malarstwa bezprzedmiotowego. Estetyka, I, 169-188, 1960. Wallis, Mieczysław.

Wprowadzenie w labirynt estetyki. [Rec. Ossowski, Stanisław. U podstaw estetyki]. Studia Filozoficzne, nr 5, 191-201, 1959. Morawski, Stefan.

Parę uwag o estetycznych poglądach F. Mehringa. Studia Filozoficzne, nr 6, 89-108, 1959. Morawski, Stefan.

Myśl a marmur i inne szkice estetyczne. Junghertz, Halina (wybór i wstęp). Warszawa, PWN, 1959. Sobeski, Michał.

O pojęciach piękna. Znak, nr 61-62, 866-887, 1959. Stróżewski, Władysław.

Arystoteles o postrzeżeniu estetycznym. Studia Filozoficzne, nr 2, 163-165, 1959. Tatarkiewicz, Władysław.

Studia z estetyki. T. 2. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 2 1966. Ingarden, Roman.

Książka o pięknie. [Rec. Wansłow, W. W. Problema priekrasnogo]. Studia Filozoficzne, nr 1, 231-236, 1958. Krzemień, Sław.

Spór o nazwę czy spór o fakty? Studia Filozoficzne, nr 4, 107-126, 1958. Morawski, Stefan.

Prace estetyczne Thomasa Munro [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-166, 1958. Krzemień, Sław.

U podstaw estetyki. Wyd. 3 przejrz. i uzup. Warszawa, PWN, 1958. Ossowski, Stanisław.

Próba systematyzacji określeń piękna występujących w tekstach św. Tomasza (Przyczynek do rozwiązania problemu transcendentalności piękna). Roczniki Filozoficzne, 6(1), 19-51, 1958. Stróżewski, Władysław.

Studia z estetyki. T. 1. Warszawa, PWN, 1957; wyd. 2 1966. Ingarden, Roman.

Na marginesie "Przyczynka do estetyki" Lefebvre'a. [Rec. Lefebvre, Henri. Przyczynek do estetyki]. Myśl Filozoficzna, nr 1, 247-252, 1957. Krzemień, Sław.

"Granice sztuki. (St. I. Witkiewicz z perspektywy wojennych przemian)" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 69-92. Warszawa, PIW, 1957. Miłosz, Czesław.

Casus Herder - dokument fałszywej interpretacji. [Rec. Begenau, Heinz. Grundzüge der Ästhetik Herders]. Studia Filozoficzne, nr 3, 201-213, 1957. Morawski, Stefan.

"Stanisław Ignacy Witkiewicz jako teoretyk malarstwa" w: Stanisław Ignacy Witkiewicz. Człowiek i twórca. Księga pamiątkowa. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Jerzy Eugeniusz (red.), 35-54. Warszawa, PIW, 1957. Wallis, Mieczysław.

O żdanowowskiej teorii odbicia w sztuce. Myśl Filozoficzna, nr 1, 108-139, 1957. Zimand, Roman.

Francuskie czasopismo poświęcone estetyce. [Rec. Revue d'Esthétique 1954 i 1955.]. Myśl Filozoficzna, nr 5, 204-212, 1956. Krzemień, Sław.

Przyczynek do estetyki. Jabłońska, Jadwiga (tłum.). Warszawa, PWN, 1956. Lefebvre, Henri.

Czy spór tylko werbalny? Myśl Filozoficzna, nr 1, 263-268, 1956. Morawski, Stefan.

Amerykańskie czasopismo poświęcone problemom estetyki. [Rec. Journal of Aesthetics and Art Criticism 1955]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 192-195, 1956. Morawski, Stefan.

O jedności treści i formy. Myśl Filozoficzna, nr 6, 153-181, 1956. Sandauer, Artur.

Problematyka estetyczna w twórczości Mickiewicza. Myśl Filozoficzna, nr 4, 29-68, 1956. Żmigrodzka, Maria.

Pisma. T. 1, 1841-1842. T. 2, 1842. T. 3, 1843. T. 4, 1944-1846. T. 5, posłowia, przypisy, skorowidze. (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa, PWN, 1955. Dembowski, Edward.

O trudnych problemach estetyki. [Rec. Niedosziwin, Herman. Oczerki tieorii isskustwa]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 162-171, 1955. Morawski, Stefan.

"Estetyka Edwarda Dembowskiego" w: Dembowski, Edward. Pisma. Tom 5, 61-141. Warszawa, PWN, 1955. Żmigrodzka, Maria.

Z zagadnień estetyki muzycznej. [Rec. Lissa, Zofia. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 259-266, 1953. Beylin, Paweł.

Estetyka Edwarda Dembowskiego. Myśl Filozoficzna, nr 1, 242-267, 1953. Narski, Igor.

Niektóre problemy estetyki w pracach Marksa i Engelsa. Myśl Filozoficzna, nr 4, 126-161, 1953. Siekierska, Jadwiga.

O książce J. Starzyńskiego "Sztuka w świetle historii". [Rec. Starzyński, Juliusz. Sztuka w świetle historii. Studia z metodologii historii sztuki]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 310-323, 1952. Jakimowicz, Andrzej i Morawska, Hanna.

Dzieło sztuki jako wytwór historycznie określonego społeczeństwa. Myśl Współczesna, nr 4, 85-112, 1950. Morawski, Stefan.

Myśl Współczesna, nr 10 (53), 1950.

Zeszyt o społecznych zadaniach realizmu socjalistycznego. TREŚĆ: Nowe zadania polskiej sztuki i nauki o sztuce. Starzyński, Juliusz. Estetyka marksistowsko-leninowska przeciwko naturalizmowi w sztuce. Burow, A. I. Literatura polska w latach 1945-1950. Matuszewski, Ryszard. Architektura nowej Warszawy. Minorski, Jan. Nowa droga plastyki polskiej. Porębski, Mieczysław. Zagadnienia współczesnej muzyki polskiej. Rudziński, Witold. Walka o realizm socjalistyczny w polskim teatrze. Csato, Edward. Sztuka wsi polskiej w latach 1945-1950. Wojciechowski, Aleksander. Reforma szkolnictwa artystycznego. Dąbrowski, Mirosław.

Estetyka i filozofia sztuki w Stanach Zjednoczonych. Michalska, Romana (tłum.). Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 49-64, 1949. Aiken, Henry David.

Elementy teorii zjawisk artystycznych. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 3-22, 1949. Choynowski, Mieczysław.

Ze studiów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 65-86, 1949. Ingarden, Roman W.

Teoria estetyczna E. Burke'a. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 240-261, 1949. Morawski, Stefan.

Zagadnienia estetyki naukowej. Wolnik, Zofia (tłum.). Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 27-48, 1949. Pawłow, Todor.

Przedmiot estetyczny w przeżyciu krajobrazu. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 225-239, 1949. Popiel, Jan.

Zagadnienie dramatu. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 102-126, 1949. Skwarczyńska, Stefania.

Pojęcie dawki estetycznej. (O strukturze utworów poetyckich i filmowych). Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 127-157, 1949. Szuman, Stefan.

Dwa pojęcia formy. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 88-101, 1949. Tatarkiewicz, Władysław.

Odkrycie filmu. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 158-173. 1949. Wallis, Mieczysław.

Nowa historia estetyki. [Rec. Gilbert, Katharine Everett & Kuhn, Helmut. A History of Aesthetics]. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 275-279, 1949. Wallis, Mieczysław.

Estetyka na X Zjeździe Filozoficznym w Amsterdamie. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 269-273, 1949. Wirth, Andrzej.

List o estetyce. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 23-25, 1949. Witwicki, Władysław.

W jakim sensie można mówić o prawdzie artystycznej. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 204-224, 1949. Zwolińska, Krystyna.

Zadania estetyki radzieckiej. (Dyskusja). Projekt programu kursu: "Podstawy marksistowskiej estetyki". Lewi, Sabina (tłum.). Myśl Współczesna, nr 1-2, 100-139, 1949.