INDEKS TEMATYCZNY

etos


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Ethosofia jako krytyka filozofii. Krytyczna analiza propozycji B. Jasińskiego. Studia Filozoficzne, nr 11, 159-168, 1989. Gajos, Leszek.

Analiza ethosu i wzoru osobowego jako pojęć metodologicznych w pracach Marii Ossowskiej i Maxa Schelera. Studia Filozoficzne, nr 6, 83-96, 1989. Mejbaum, Barbara.

Etos historyka filozofii. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 147-159, 1987. Swieżawski, Stefan.

Sytuacje testujące wierność uczonych wobec ich ethosu. Etyka, nr 21, 103-129, 1984. Goćkowski, Janusz.

Odpowiedź na uwagi Henryka Jankowskiego. [Polemika z: Jankowski, Henryk. Kilka uwag na marginesie artykułu J. Goćkowskiego Sytuacje testujące wierność uczonych wobec ich ethosu]. Etyka, nr 21, 171-175, 1984. Goćkowski, Janusz.

Kilka uwag na marginesie artykułu J. Goćkowskiego Sytuacje testujące wierność uczonych wobec ich ethosu. [Polemika]. Etyka, nr 21, 165-170, 1984. Jankowski, Henryk.

Ethos Szarych Szeregów. Etyka, nr 20, 45-65, 1983. Melchior, Małgorzata.

Ethos profesjonalnych uczonych. Etyka, t. 19, 157-181, 1981. Goćkowski, Janusz i Hołowiecka, Lucyna.

Myślenie o ethosie społecznym. Znak, nr 309, 290-300, 1980. Tischner, Józef.

Potęga nauki i jej etos. Studia Filozoficzne, nr 1, 17-21, 1970. Nawroczyński, Bogdan.

Socjologia moralności. Zarys zagadnień. Wyd. 2 popr. i rozsz. Warszawa, PWN, 1969; wyd. 3 1986; wyd. 4 2005. Ossowska, Maria.