INDEKS TEMATYCZNY

ewangelie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Nauka o Logosie w dziełach Filona z Aleksandrii i w hymnie Prologu Czwartej Ewangelii. Studia Gdańskie, t. VI, 313-352, 1986. Kloskowski, Kazimierz.