INDEKS TEMATYCZNY

ewolucja / ewolucjonizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Cel i wyjaśnianie celowościowe ewolucji. Studia Gdańskie, t. IX, 257-265, 1993. Kloskowski, Kazimierz.

 

Teilhard de Chardin i problem kosmologicznego uwarunkowania życia. Studia Filozoficzne, nr 4, 61-69, 1990. Butryn, Stanisław.

Paradygmat globalnej ewolucji według Ericha Jantscha. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 168-179, 1990. Dyk, Wiesław.

Lorenzowska koncepcja identyzmu ewolucyjnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 180-187, 1990. Łepko, Zbigniew.

Zasada antropiczna a kierunkowość ewolucji. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 16-29, 1990. Życiński, Józef.

Status metodologiczny hipotezy koewolucji genowo-kulturowej Ch. J. Lumsdena i E. O. Wilsona. Studia Filozoficzne, nr 12, 101-112, 1989. Piątek, Zdzisława.

Kilka uwag na temat syntetycznej teorii ewolucji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 193-201, 1988. Kloskowski, Kazimierz.

Terapia pięknem. Studia Filozoficzne, nr 4, 137-151, 1988. Szewczyk, Kazimierz.

Wokół struktury nauk biologicznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 187-198, 1987. Kloskowski, Kazimierz.

Z problematyki stosunku teorii ewolucji do wiary. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 169-198, 1987. Wojciechowski, Tadeusz.

Ewolucja w zaświat. [Rec. Ditfurth, Holmar von. Nie tylko z tego świata jesteśmy. Nauki przyrodnicze, religia i przyszłość człowieka]. Studia Filozoficzne, nr 6, 175-183, 1986. Szewczyk, Kazimierz.

Cyrano de Bergerac. Między heliocentryzmem a lamarckizmem. Studia Filozoficzne, nr 9, 47-58, 1986. Szewczyk, Kazimierz.

Przypadek jako czynnik abiogenezy. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 39-78, 1985. Kloskowski, Kazimierz.

Antropologiczna "fizyka" Teilharda de Chardin. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 273-288, 1984. Hałaczek, Bernard.

Od ewolucji chemicznej ku biologicznej. Próba analizy systemowej. Studia Filozoficzne, nr 5, 163-194, 1984. Pakszys, Elżbieta i Sobczyńska, Danuta.

Ewolucjonizm dzisiaj. [Rec. Hoffman, Antoni. Wokół ewolucji]. Znak, nr 359, 1417-1419, 1984. Paszewski, Andrzej.

Ewolucjonizm - kreacjonizm a panspermia. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 111-127, 1984. Ślaga, Szczepan W.

Mechanizm rozwoju paleoantropologii w świetle historii człowieka z Piltdown. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 53-81, 1983. Hałaczek, Bernard.

Rozwój paleoantropologii w świetle drzew rodowych człowieka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-96, 1984. Hałaczek, Bernard.

Ewolucjonizm i jego odbicie w światopoglądzie. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 9-20, 1983. Kunicki-Goldfinger, Władysław.

Miejsce ewolucji człowieka w bioelektronicznej wizji życia. Roczniki Filozoficzne, 30(3), 67-95, 1982. Kalisz, Joanna.

Filozofia przyrodników. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 155-169, 1982. Szewczyk, Kazimierz.

Zagadnienie substancjalności duszy ludzkiej w ujęciu ewolucyjnym. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 147-162, 1980. Wojciechowski, Tadeusz.

Metodologiczne uwarunkowania przyrodniczej antropogenezy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 117-138, 1979. Hałaczek, Bernard.

Z ewolucyjnej problematyki śmierci człowieka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 81-97, 1979. Wojciechowski, Tadeusz.

Postęp w ewolucji biologicznej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 219-223, 1978. Nowiński, Czesław.

O naturze człowieka w ujęciu N. Chomskiego - pozytywnie. [Polemika z: Madejski, Aleksander. "Natura człowieka" w ujęciu N. Chomsky`ego]. Studia Filozoficzne, nr 12, 161-168, 1977. Piątek, Zdzisława.

Czas istotnym elementem bytu zmiennego. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 59-70, 1977. Wojciechowski, Tadeusz.

Dylematy unikalności człowieka. Znak, nr 265, 1048-1954, 1976. Ślaga, Szczepan W.

Ewolucja bioplazmy. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 95-116, 1975. Sedlak, Włodzimierz.

Problem ewolucyjnej genezy duszy ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 147-166, 1972. Wojciechowski, Tadeusz.

Chrześcijaństwo i ewolucja. [Rec. Francoeur, Robert T. Horyzonty ewolucji]. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 115-119, 1971. Jakubowska, Janina.

Augustyna teoria rozwoju organizmów w świetle współczesnego ewolucjonizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 151-182, 1971. Łukomski, Julisław.

Obserwacyjne dane o ewolucji we wszechświecie. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 25-34, 1971. Rudnicki, Konrad.

Wstęp do elektromagnetycznej teorii życia. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 101-127, 1970. Sedlak, Włodzimierz.

Koncepcja ewolucji życia u H. Bergsona i C. Teilharda de Chardin. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 217-228, 1969. Błoch, Bernard G.

Biofizyczne podstawy świadomości. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 125-155, 1969. Sedlak, Włodzimierz.

Biologia i wartości. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 35-78, 1968. Lem, Stanisław.

Elektrostaza i ewolucja organiczna. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 31-58, 1967. Sedlak, Włodzimierz.

Powstanie życia wobec genezy i ewolucji wirusów. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 193-228, 1967. Ślaga, Szczepan W.

O Peirce’owskiej koncepcji wątpienia i przekonania. Studia Filozoficzne, nr 2, 107-137, 1966. Dobrosielski, Marian.

Goldschmidtowska teoria mechanizmów ewolucji. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 199-217, 1966. Ślaga, Szczepan W.

Źródła i geneza pragmatyzmu C.S. Peirce’a. Studia Filozoficzne, nr 3, 85-114, 1965. Dobrosielski, Marian.

O rozwoju pojęcia gatunku. Warszawa, PWN, 1965. Nowiński, Czesław i Kuźnicki Leszek.

Spór o nową wizję świata. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 165-174, 1963. Keller, Józef.

Program ewolucyjnego humanizmu. [Rec. The Humanist Frame. Huxley, Julian (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 4, 246-249, 1962. Syski, Jacek.

Zagadnienie pochodzenia duszy ludzkiej a teoria ewolucji. Roczniki Filozoficzne, 8(3), 53-123, 1960. Kłósak, Kazimierz.

Ewolucja biochemiczna i teoria silicydów. Roczniki Filozoficzne, 7(3), 69-112, 1959. Sedlak, Włodzimierz.

Praca o ewolucjonizmie w etnologii. [Rec. Lutyński, Jan. Ewolucjonizm w etnologii anglosaskiej a etnografia radziecka]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 199-203, 1957. Judenko, Konstanty.

Forma i funkcja w procesie przystosowawczym. Myśl Filozoficzna, nr 4, 109-142, 1955. Ehrlich, Stefan.

Materialistyczna teoria antropogenezy i jej przeciwnicy. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 92-114, 1955. Stęślicka, Wanda.

Jędrzej Śniadecki jako przyrodnik-materialista. Myśl Filozoficzna, nr 1, 36-68, 1955. Szyfman, Leon.

Prawa ewolucyjne "Dialektyki przyrody" w świetle danych autekologicznych. Myśl Filozoficzna, nr 2, 108-123, 1954. Ehrlich, Stefan.

O problemie powstawania gatunków. Myśl Filozoficzna, nr 1, 80-100, 1954. Petrusewicz, Kazimierz.

O lekceważeniu ewolucyjnego punktu widzenia w metodologii humanistyki. Myśl Współczesna, nr 1-2, 3-10, 1949. Kotarbiński, Tadeusz.

Materializm dialektyczny. Studia krytyczne. Kraków, Wyd. Mariackie, 1948. Kłósak, Kazimierz.