INDEKS TEMATYCZNY

ewolucjonizm chrześcijański


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Bóg, religia i człowiek w myśli Pierre’a Teilharda de Chardin. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, nr 3, 2005. Bogusławski, Marcin.

Teilhard de Chardin. (Myśli i Ludzie). Wyd. 2 rozsz. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1988. Płużański, Tadeusz.

 

"Filozofia uniwersalna" Teilharda de Chardin. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-54, 1969. Łubnicki, Narcyz.

Teilhardyzm jako ruch intelektualny i społeczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 99-109, 1969. Płużański, Tadeusz.

Ewolucja ludzkości wedle Pierre Teilharda de Chardin. Znak, nr 165, 287-297, 1968. Rylska, Teresa.

Geneza i rozwój psychizmu w ujęciu o. Teilharda de Chardin. Znak, nr 165, 298-312, 1968. Strojnowski, Jerzy.

Marksizm a fenomen Teilharda. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Płużański, Tadeusz.

Na marginesie "Człowieka" Teilharda de Chardin. Znak, nr 113, 1314-1338, 1963. Stróżewski, Władysław.

Spotkanie z Teilhardem de Chardin czyli rozmowa metafizyka z przyrodnikiem o ewolucji. Znak, nr 70, 445-471, 1960. Góra, Stanisław J.

Spór o Orygenesa naszych czasów. Znak, 68-69, 253-268, 1960. Kłósak, Kazimierz.

O właściwą interpretację i krytykę dzieła Teilharda de Chardin. Znak, nr 72, 823-841, 1960. Kłósak, Kazimierz.