INDEKS TEMATYCZNY

falsyfikacja / falsyfikowalność / falsyfikacjonizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Kryterium falsyfikacji a ogólna teoria względności. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 41-67, 1970. Heller, Michał.

Z badań nad teorią zdań odrzuconych. Opole, Zeszyty Naukowe WSP w Opolu, Seria B, nr 22, 1969. Wybraniec-Skardowska, Urszula i Bryll, Grzegorz.

"Uwagi do referatu p. Przełęckiego" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 69-71. Warszawa, PWN, 1966. "Uwagi do referatów p. Giedymina i p. Mejbauma" w: tamże, 131-144. "Hipotezy ontologiczne i orientacje ontologiczne" (fragment pracy pt. "Wokół sporu o determinizm") w: tamże, 223-242. "Uwagi do referatu p. Krajewskiego" w: tamże, 246-249. "Odpowiedź" w: tamże, 260-264. Eilstein, Helena.

"O empirycznej sprawdzalności twierdzeń filozoficznych" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 209-222. Warszawa, PWN, 1966. "Odpowiedź" w: tamże, 255-259. Krajewski, Władysław.

"O twierdzeniach bazowych" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 111-129. Warszawa, PWN, 1966. "Odpowiedź" w: tamże, 170-176. Mejbaum, Wacław.

Falsyfikacja hipotez. Studia Filozoficzne, nr 3, 49-58, 1964. Mejbaum, Wacław.