INDEKS TEMATYCZNY

faszyzm / nazizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Komentarz do komentarza Heideggera do domniemanego komentarza Nietzschego do komentarza Hegla o potędze negatywności. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 125-131, 1989. Kołakowski, Leszek.

Fryderyk Nietzsche a antysemityzm. Studia Filozoficzne, nr 7, 117-132, 1987. Pietrzak, Józef.

Owoce wykorzystania marksowskiej koncepcji realnego humanizmu przez niemieckich teoretyków komunistycznych w walce z faszyzmem. Ochocki, Aleksander (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 29-33, 1986. Kätzel, Siegfried.

Nietzsche i Baeumler, czyli o możliwości pozytywnej metafizyki faszystowskiej. Skwieciński, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 11, 147-164, 1986. Kiss, Endre.

Faszyzm w koncepcji Wilhelma Reicha. Studia Filozoficzne, nr 7, 127-140, 1985. Szałek, Piotr.

Fryderyk Nietzsche - problemy recepcji. Studia Filozoficzne, nr 1, 101-115, 1981. Mackiewicz, Witold.

Palmiro Togliattiego wykłady o faszyzmie a historyzm marksistowski. Studia Filozoficzne, nr 6, 91-100, 1974. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Mieszczański humanizm na progu ciemności. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 197-231, 1969. Urbankowski, Bohdan.

Rozważania wokół Hegla. Warszawa, PWN, 1960. Kroński, Tadeusz.

Nietzsche a faszyzm. Myśl Współczesna, nr 3, 305-329, 1947. Lukács, György.
Nietzsche jako prekursor estetyki faszystowskiej. Hertz, Paweł (tłum.). Myśl Współczesna, nr 4, 3-28, 1947.