INDEKS TEMATYCZNY

feminizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Feminizm wobec problemów nauki. [Rec. Harding, Sandra. The Science Question in Feminism]. Studia Filozoficzne, nr 4, 283-291, 1990. Thomas, John i Pakszys, Elżbieta.

Paradygmat feministyczny w filozofii albo kobiety w poszukiwaniu filozofii tożsamości. [Rec. Discovering Reality, Feminist Perspectives on epistemology, Metaphysics, Methodology and Philosophy of Science. Harding, S. & Hintikka, M. B. (eds)]. Studia Filozoficzne, nr 5, 149-159, 1987. Górniak-Kocikowska, Krystyna i Pakszys, Elżbieta.

z: Górniak-Kocikowska, Krystyna. Sympozjum Międzynarodowego Stowarzyszenia Kobiet-Filozofów (IAPh). [Klagenfurt 25-27.09.1986]. Studia Filozoficzne, nr 5, 171-173, 1987. Górniak-Kocikowska, Krystyna i Pakszys, Elżbieta.

Lenin o kwestii kobiecej. Etyka, t. 8, 7-22, 1971. Glińska, Alicja.