INDEKS TEMATYCZNY

film / filmoznawstwo


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Wątki fenomenologiczne w polskich badaniach nad filmem. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-161, 1987. Kluszczyński Ryszard W.

O kreacji filmowej i kreacji w ogóle. [Rec. Woźnicka, Zofia. Problem kreacji i reprodukcji w filmie]. Studia Filozoficzne, nr 4, 197-202, 1984. Morawski, Stefan.

Utwór filmowy a ingardenowa teoria warstw (w związku z książką A. Helman "O dziele filmowym"). Roczniki Filozoficzne, 20(1), 119-121, 1972. Stępień, Antoni B.

Studia z estetyki. T. 2. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 2 1966. Ingarden, Roman.

Charakter i zakres pojęcia stylu w filmie. Studia Estetyczne, t. 2, 227-242, 1965. Helman, Alicja.

Teoria treści Irzykowskiego i jego formuła kina. Studia Estetyczne, t. 2, 315-334, 1965. Kumor, Aleksander.

O swoistości muzyki filmowej. [Rec. Helman, Alicja. Rola muzyki w filmie]. Studia Estetyczne, t. 2, 355-358, 1965. Lissa, Zofia.

Teoria filmowa Bolesława Lewickiego. [Rec. Lewicki, Bolesław Włodzimierz. Wprowadzenie do wiedzy o filmie]. Studia Estetyczne, t. 2, 349-355, 1965. Ochalski, Andrzej.

Film a opera. Z zagadnień krzyżowania konwencji gatunkowych w sztuce. Estetyka, IV, 199-217, 1963. Lissa, Zofia.

Z badań ankietowych nad odbiorczością filmu. Myśl Filozoficzna, nr 5, 103-123, 1956. Morawski, Stefan.

Pojęcie dawki estetycznej. (O strukturze utworów poetyckich i filmowych). Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 127-157, 1949. Szuman, Stefan.

Odkrycie filmu. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 158-173. 1949. Wallis, Mieczysław.