INDEKS TEMATYCZNY

filozofia a chrześcijaństwo


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

W poszukiwaniu nowego Arystotelesa. [Rec. Wildiers, Norbertus M. Obraz świata a teologia]. Studia Filozoficzne, nr 4, 158-161, 1988. Michalski, Stanisław.

Chrześcijanin filozofujący. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 309-319, 1987. Dembowski, Bronisław.

Jaką filozofię postuluje wiara chrześcijańska? Glosa do artykułu J. Seiferta. Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 99-106, 1985/1986. Styczeń, Tadeusz.

Podstawowe pytanie filozofii. Na marginesie artykułu Juliána Matíasa "Filozofia a chrześcijaństwo". Znak, nr 370-371, 174-183, 1985. Gałkowski, Jerzy W.

Na marginesie polemiki Jerzego Gałkowskiego z Juliánem Matíasem. Znak, nr 370-371, 184-187, 1985. Tarnowski, Karol.

Filozofia a chrześcijaństwo. Brzozowski, Jerzy (tłum.). Znak, nr 357-358, 1048-1076, 1984. Marías, Julián.

O możliwości i niemożliwości istnienia "chrześcijańskiego egzystencjalizmu". Studia Filozoficzne, nr 7, 3-26, 1983. Toeplitz, Karol.

Sporu o inspirację ciąg dalszy. [Polemika z: Gogacz, M.]. Znak, nr 245, 1471-1483, 1974. Tischner, Józef.

Glosy do erazmiańskiej koncepcji filozofii. (W pięćsetlecie urodzin Erazma z Rotterdamu). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 15, 5-45, 1969. Domański, Juliusz.

Le chretien et la philosophie. Une contribution a la theorie de la philosophie chretienne. Roczniki Filozoficzne, 15(1), 17-35, 1968. Kalinowski, Jerzy.