INDEKS TEMATYCZNY

filozofia a literatura


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Dwa problemy filozoficzne. [Rec. Kałużyński, Zygmunt. Paszkwil na samego siebie]. Studia Filozoficzne, nr 9, 191-194, 1989. Mejbaum, Wacław.

Destrukcja przedstawienia we współczesnej filozofii francuskiej. Colloquia Communia, 1-3(36-38), 5-16, 1988. Banasiak, Bogdan.

Symulkaria. Colloquia Communia, 1-3(36-38), 83-118, 1988. Matuszewski, Krzysztof.

Moralizm antymoralisty. Etyka, nr 24, 39-50, 1988. Przełęcki, Marian.

Przewodnik po filozofii w sześć godzin i kwadrans. (Fragmenty). [Roux, Dominique de. Nota. 608-610]. Znak, nr 354-355, 579-608, 1984. Gombrowicz. Witold.

Gombrowicz i Husserl. O fenomenologicznych inspiracjach w "Dzienniku". Znak, nr 354-355, 611-628, 1984. Kowalczyk, Andrzej St.

Motywy hermetyczne w młodzieńczej metafizyce J. W. Goethego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 3-21, 1984. Mikoś, Kazimiera.

Zagadka Raskolnikowa. Z problemów filozoficznej interpretacji postaci Dostojewskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 315-356, 1980. Gromczyński, Wiesław.

Malraux a ekspresjonizm. Studia Filozoficzne, nr 8, 69-88, 1980. Milecki, Aleksander.

Człowiek i wszechświat w dziele Jorge Luis Borgesa. Studia Filozoficzne, nr 8, 89-96, 1980. Wojcieszak, Janusz.

Głos literatury. Znak, nr 283, 31-45, 1978. Bieńkowska, Ewa.

Egzystencjalizm Kiriłowa. Studia Filozoficzne, nr 1, 141-162, 1977. Gromczyński, Wiesław.

Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890-1914. Wrocław - Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. Weiss, Tomasz.