INDEKS TEMATYCZNY

filozofia a logika / logika a filozofia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Co logika dała filozofii? Studia Filozoficzne, nr 6-7, 7-13, 1988. Bocheński, Innocenty.

Twierdzenie Gödla a filozofia. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 157-177, 1988. Krajewski, Stanisław.

Co filozofia zawdzięcza apostacie filozofii? Studia Filozoficzne, nr 6-7, 15-23, 1988. Lejewski, Czesław.

Byt. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 63-85, 1988. Perzanowski, Jerzy.

Teza determinizmu a zasady przyczynowości i skutków (związki logiczne). Studia Filozoficzne, nr 6-7, 189-205, 1988. Trzęsicki, Kazimierz.

Metafilozoficzne następstwa twierdzeń limitacyjnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 145-162, 1988. Życiński, Józef.

Logika a filozofia. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 49-58, 1987. Kiczuk, Stanisław.

Formalizacja filozofii - metoda czy maniera? Roczniki Filozoficzne, 35(1), 59-69, 1987. Nieznański, Edward.

Metafizyka a logika. [Rec. Schlesinger, George N. Metaphysics. Methods and Problems]. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 230-241, 1985. Kiczuk, Stanisław.

Logika epistemiczna a ontologia. [Rec. Woods, John & Walton, Douglas. Argument: the Logic of the Fallacies]. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 218-221, 1984. Kiczuk, Stanisław.

Pogranicze logiki i filozofii w pracach Profesor Izydory Dąmbskiej. Ruch Filozoficzny, nr 4, 311-322, 1984. Perzanowski, Jerzy.

Logika i filozofia. [Rec. Logic and Philosophy. Wright, Georg Henrik von (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 318-324, 1983. Dąbrowski, Tomasz.

16-elementowa algebra Boole’a jako model klasycznej teorii de modis essendi. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 125-132, 1983. Nieznański, Edward.

Hermeneutyka logiczna. Studia Filozoficzne, nr 7, 27-40, 1983. Wolniewicz, Bogusław.

Wszystko podlega prawom logiki poza którą jest już tylko nonsens. [Rozmawiał Gabler, Dariusz]. Znak, nr 328, 82-89, 1982. Bocheński, Innocenty.

Logiki nieklasyczne i perspektywy ich zastosowań w filozofii. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 39-50, 1981. Kiczuk, Stanisław.

[Rec. Henry, D. P. Medevial Logic and Metaphysics]. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 181-185, 1981. Kiczuk, Stanisław.

[Rec. Montague, Richard. Formal Philosophy. Selected Papers]. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 37-38, 1979. Gumański, Leon.

Formalizacja tomistycznych podstaw dowodu na istnienie koniecznego bytu pierwszego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 169-180, 1979. Nieznański, Edward.

Logistyczny przyczynek do analizy pojęcia "istoty do której należy istnienie". Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 139-156, 1977. Nieznański, Edward.

Bertrand Russell - w setną rocznice urodzin. Studia Filozoficzne, nr 5, 131-143, 1972. Koj, Leon.

Logika, logika filozoficzna, filozofia. Studia Filozoficzne, nr 1, 65-77, 1972. Woleński, Jan.

Stosowanie logiki symbolicznej w filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 53-65, 1965. Drewnowski, Jan F.

Aksjomatyzowalność klasycznej metafizyki ogólnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 103-116, 1965. Kamiński, Stanisław.