INDEKS TEMATYCZNY

filozofia a nauka / nauka a filozofia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Philosophy Rediscovered: An Essay on Science, Philosophy, and Myth. Dialogue and Universalism, 11:11-12, 75-86, 2001. Korab-Karpowicz, W. Julian.

 

[The World View of Contemporary Physics. Does It Need a New Metaphysics? Kitchener, Richard F. (ed.)]. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 275-276, 1990. Komendziński, Tomasz.

Metafizyka dla nowej fizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 147-151, 1990. Życiński, Józef.

Filozofia i nauki. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 171-180, 1989/1990. Krąpiec, Mieczysław A.

Między kosmologią a filozofią. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 169-182, 1989/1990. Kubat, Kazimierz.

Metafizyczne implikacje matematyzacji przyrody. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 243-260, 1989/1990. Roskal, Zenon.

Maszyna czy myśl? [Polemika z Heller, M. i Życiński, J. Filozofia mechanicyzmu]. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 226-230, 1989. Fuliński, Andrzej.

Newtonowskie pojęcie przestrzeni i czasu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 139-153, 1989. Mazierski, Stanisław.

Ruch a dynamizm; uwagi na marginesie koncepcji R. J. Boškoviča. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 36-46, 1988. Dołęga, Józef M.

Filozofia i nie-filozofia. Projekt życia z filozofią. Studia Filozoficzne, nr 10, 133-149, 1988. Lorenc, Włodzimierz.

O nauce i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 131-135, 1988. Łukasiewicz, Jan.

Socjologiczne implikacje filozofii wartości F. Znanieckiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 145-168, 1988. Marczuk, Stanisław.

O interpretacji zasady antropicznej w kosmologii. Studia Filozoficzne, nr 2, 67-80, 1988. Rok, Bolesław.

"Dialektyka przyrody" Engelsa a współczesna filozofia nauki. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-14, 1988. Such, Jan.

Zagadnienia filozoficzne w nauce. Studia Filozoficzne, nr 2, 93-106, 1988. Urbaniec, Jacek.

Demarkacjonizm lubelskiej szkoły filozoficznej. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 345-364, 1987. Bronk, Andrzej.

Wybór pism. Szyszkowska, Maria i Tarnogórski, Czesław (wybór i opracowanie). Warszawa, PAX, 1987. Chojnacki, Piotr.

Czy pożegnanie z filozofią? Studia Filozoficzne, nr 5, 127-137, 1987. Kobylińska, Ewa.

Czy językoznawstwo warunkuje filozofowanie? Roczniki Filozoficzne, 35(1), 125-136, 1987. Krąpiec, Mieczysław A.

Profesora Kazimierza Kłósaka metoda uprawiania filozofii przyrody. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 133-149, 1987. Lemańska, Anna.

Pojęcia materii na terenie filozofii i fizyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-96, 1987. Rutowski, Tadeusz.

O metafilozofii i filozofowaniu dzisiaj. Studia Filozoficzne, nr 5, 139-143, 1987. Szulakiewicz, Marek.

Między filozofią a nauką (uwagi krytyczne o teorii krytycznej Jürgena Habermasa). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 173-204, 1986. Dudziak, Sławomir.

Ortega y Gasset a misja filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 99-114, 1986. Gowin, Jarosław.

Jak możliwa jest "filozofia w nauce"? Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 7-19, 1986. Heller, Michał.

Hipoteza riszonów i jej aspekty filozoficzne. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 63-74, 1986. Lubański, Mieczysław.

Umiarkowana obrona scjentyzmu. Studia Filozoficzne, nr 9, 63-79, 1986. Woleński, Jan.

Charles de Bovellesa koncepcja filozofii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 79-108, 1985. Czerkawski, Jan.

Aleksandra Pfändera koncepcja fenomenologii. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 83-142, 1985. Krokos, Jan.

Neo-noza jako nowa próba filozofii naukowej. Znak, nr 366, 37-55, 1985. Życiński, Józef.

Marksizm a współczesne nauki przyrodnicze. [Rec. Aleksiejew, P. W. Nauka i mirowozzrienije. Sojuz marksistskoj fiłosofii i jestiestwoznanija]. Studia Filozoficzne, nr 8, 191-195, 1984. Butryn, Stanisław.

O niektórych sposobach unaukowienia filozofii klasycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 69-89, 1984. Morawiec, Edmund.

Problem racjonalizmu w filozofii Karla Jaspersa. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 300-310, 1983. Górniak-Kocikowska, Krystyna.

Nauka i filozofia w programie naturalizmu Quine'a. [Rec. Quine, Willard Van Orman. Theories and Things]. Studia Filozoficzne, nr 10, 174-180, 1983. Pasek, Jarosław.

"Nauka" i "naukowość" jako ideologiczne kategorie filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 71-84, 1983. Siemek, Marek.

Potrzeba filozofii. Znak, nr 342-343, 899-920, 1983. Skarga, Barbara.

Filozofia przyrodników. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 155-169, 1982. Szewczyk, Kazimierz.

Idealizm transcendentalny Hermanna Cohena. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 3-25, 1982. Święcicka, Krystyna.

Jana Śniadeckiego koncepcja "metafizyki nauk" i krytyka filozofii Kanta. (W 150-rocznicę śmierci uczonego). Studia Filozoficzne, nr 6, 123-138, 1981. Kinach-Brzozowska, Krystyna.

Nauka jako teoretyczny sposób istnienia filozofii. Studia Filozoficzne, nr 6, 13-31, 1981. Krakowski, Jerzy.

Filozoficzne mechanizmy rozwoju nauki. Studia Filozoficzne, nr 9, 107-130, 1981. Krakowski, Jerzy.

Wypisy z Whiteheada. Znak, nr 308, 216-226, 1980. Heller, Michał.

Idee filozoficzne a osiągnięcia nauki. Z problematyki integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 8, 31-44, 1980. Marciszewski, Witold.

Albert Einstein o roli filozofii w naukach fizykalnych. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 71-87, 1980. Mazierski, Stanisław.

Fizyka jako filozofia: przypadek C. F. Weizsäckera. Studia Filozoficzne, nr 10, 109-121, 1980. Olczyk, Sławoj i Przanowski, Maciej.

Jan Śniadecki. Myśliciel "epoki przełomu". W sto pięćdziesiątą rocznicę śmierci. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-15, 1980. Pieróg, Stanisław.

"Filozofia przyrodnika". Studia Filozoficzne, nr 11, 147-162, 1980. Pobojewska, Aldona.

Biolog-humanista z Ville-Davray Jean Rostand (1894-1977). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 179-183, 1980. Ślaga, Szczepan W.

Wychodzenie z jaskini fizyków. [Rec. Weizsäcker, Carl Friedrich von. Jedność przyrody]. Znak, nr 308, 239-245, 1980. Życiński, Józef.

Metanauka a tożsamość filozofii. [Polemika z: Krakowski, Jerzy. Filozofia jako metanauka]. Studia Filozoficzne, nr 1, 49-56, 1979. Czerniak, Stanisław.

Filozofia drugiej połowy XX wieku. [Polemika z: Siemek, Marek. Drogi współczesnej filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 9, 145-152, 1979. Kmita, Jerzy.

Spór o status filozofii. [Polemika z: Czerniak, Stanisław. Metanauka a tożsamość filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 9, 153-160, 1979. Krakowski, Jerzy.

Stanowisko teoretyczne J. P. Sartre`a w "Critique de la raison dialectique". Studia Filozoficzne, nr 7, 91-106, 1979. Łuka, Grażyna.

Marksistowska koncepcja filozofii. Studia Filozoficzne, nr 11, 127-144, 1978. Cackowski, Zdzisław.

Nauka i filozofia w poglądach polskich marksistów okresu międzywojennego. Studia Filozoficzne, nr 5, 113-126, 1978. Dziamski, Seweryn.

Meta-morfozy meta-fizyki. [Sprawozdanie z kolokwium we Fryburgu, 1973]. Znak, 289-290, 1065-1070, 1978. Heller, Michał.

Filozofia jako metanauka. Studia Filozoficzne, nr 4, 122-138, 1978. Krakowski, Jerzy.

"Zła filozofia" przyrodników. [Polemika z: Dobrzańska, Janina i Dobrzański, Jan. Nienaukowa krytyka]. Studia Filozoficzne, nr 4, 139-154, 1978. Madejski, Aleksander.

Czy fenomenologia może się przydać psychologii współczesnej? Znak, nr 271, 35-45, 1977. Szewczyk, Władysław.

Fenomenologia a socjologia. Znak, nr 279, 1040-1053, 1977. Tischner, Józef.

Gott, W. S. Kategorie i pojęcia filozoficzne w naukach szczegółowych. M., J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 93-101, 1976.

Zygmunta Zawirskiego koncepcja teorii fizykalnej na tle innych ujęć. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 37-59, 1976. Kiczuk, Stanisław.

Dylematy Jaspersowskiej filozofii bytu. Studia Filozoficzne, nr 8, 95-109, 1976. Rudziński, Roman.

Filozoficzny i fizykalny aspekt przyczynowości w ujęciu Dawida Bohma. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 49-74, 1975. Hajduk, Zygmunt.

Gra o byt. [Przegląd literatury]. Znak, nr 255, 1205-1209, 1975. Hoffman, Antoni.

Ideologia a nauka. Studia Filozoficzne, nr 12, 3-12, 1975. Kasprzyk, Leszek.

Przedmiot filozofii i jej rola społeczna. Miejsce filozofii w teorii marksistowskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1975. Ładosz, Jarosław.

Dyskusje na temat nieskończoności świata. Znak, nr 237, 361-373, 1974. Heller, Michał.

Orientacja filozoficzna a dyrektywy metodologiczne. Studia Filozoficzne, nr 8, 151-157, 1974. Kmita, Jerzy.

Filozofia a nauki szczegółowe w środowisku krakowskim. Studia Filozoficzne, nr 7, 129-139, 1974. Kuderowicz, Zbigniew.

Tradycyjne podziały nauk filozoficznych a struktura filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 11, 87-106, 1974. Ładosz, Jarosław.

Kryteria dobrej roboty w twórczości filozoficznej. (Na marginesie Kongresu w Warnie). Studia Filozoficzne, nr 1, 39-51, 1974. Marciszewski, Witold.

Filozofia i nauka. [Rec. Fiłosofija w sowriemiennom mirie. Fiłosofija i nauka]. Studia Filozoficzne, nr 5, 197-201, 1974. Miś, Andrzej.

Przyszłość filozofii. Studia Filozoficzne, nr 4, 125-136, 1974. Ochocki, Kazimierz.

Współczesna jugosłowiańska filozofia marksistowska a nauki matematyczne, przyrodnicze i techniczne. Studia Filozoficzne, nr 2, 57-66, 1974. Pisarek, Henryk.

Doświadczenie naukowe jako baza wyjściowa w rozważaniach filozoficznych. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 71-84, 1974. Twardowska, Bolesława.

Filozofia a światopogląd. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 165-186, 1974. Wojtusiak, Edward.

Astronomia i światopogląd. Butryn, Stanisław (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 3, 9-19, 1973. Ambarcumian, Wiktor A. i Kaziutynski, Wadim W.

Filozofia a nauki przyrodnicze w "Ideologii niemieckiej". Człowiek i Światopogląd, nr 5, 5-16, 1973. Butryn, Stanisław.

Problem filozofii Kopernika. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 141-164, 1973. Gogacz, Mieczysław.

Udział niektórych trzynastowiecznych lekarzy i przyrodników w recepcji filozoficznych pism Awicenny i Awerroesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-19, 1973. Kurdziałek, Marian.

Filozoficzne podstawy heliocentrycznego systemu Mikołaja Kopernika. Studia Filozoficzne, nr 9, 39-54, 1973. Markowski, Mieczysław.

Zasada komplementarności i jej znaczenie w filozofii. Człowiek i Światopogląd, nr 1, 135-148, 1973. Pawlak, Adam.

Psychologia empiryczna a zagadnienie duchowości człowieka. Znak, nr 230, 1031-1041, 1973. Szewczyk, Władysław.

Materializm dialektyczny a rozwój nauk przyrodniczych. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 119-141, 1972. Butryn, Stanisław.

Metodologia mendelizmu a filozofia. Butryn, Stanisław (tłum.). Człowiek i Światopogląd, nr 9, 107-126, 1972. Frołow, Iwan T. i Pastusznyj, Stefan A.

Filozofia a nauki szczegółowe. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 155-174, 1972. Lebiedziński, Włodzimierz.

Fizyka a filozofia. [Ze stenogramem dyskusji po wykładzie]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 5-21, 1972. Plebański, Jerzy.

Światopogląd a nauka. Ludwiga von Bertalanffy'ego rozumienie roli myśli filozoficznej w nauce. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 45-59, 1972. Stuchliński, Józef A.

Stosunek istnienia bytów materialnych do czasu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 153-178, 1972. Twardowska, Bolesława.

Filozofia a przyrodoznawstwo w "Rękopisach ekonomiczno-filozoficznych" Marksa. Studia Filozoficzne, nr 2, 117-129, 1971. Butrym, Stanisław.

Szkice o filozofii średniowiecznej (II). Filozofia a nauka: wzajemne powiązania. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 92-109, 1971. Kuksewicz, Zdzisław.

Augustyna teoria rozwoju organizmów w świetle współczesnego ewolucjonizmu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 151-182, 1971. Łukomski, Julisław.

Marksizm a problem relacji między naukami doświadczalnymi a filozofią. [Polemika z: Tanalski, Dionizy. Engelsowskie pojmowanie "zmierzchu filozofii" ...]. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 69-83, 1971. Opara, Stefan.

Czy zmierzch filozofii? [Polemika z: Tanalski, Dionizy. Engelsowskie pojmowanie...]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 90-105, 1971. Rudziński, Roman.

Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego. Znak, nr 187, 1-20, 1970. Tischner, Józef.

Czy nauki przyrodnicze mogą się obyć bez filozofii? Współczesna filozofia radziecka o stosunku wzajemnym filozofii i przyrodoznawstwa. Człowiek i Światopogląd, nr 7-8, 143-153, 1969.
Konsekwencje sojuszu nauk przyrodniczych z idealizmem filozoficznym. Filozofia radziecka o stosunku filozofii i przyrodoznawstwa (II). Człowiek i Światopogląd, nr 9, 94-102, 1969.
Materializm dialektyczny jako metodologia nauk przyrodniczych. Współczesna filozofia radziecka o stosunku wzajemnym filozofii i przyrodoznawstwa. Człowiek i światopogląd, nr 10, 81-89, 1969. Butryn, Stanisław.

Fizyka - obraz świata i styl myślenia. [Rec. Polikarow, Asari. Współczesna fizyka - obraz świata i styl myślenia]. Studia Filozoficzne, nr 2, 175-184, 1969. Kozłowski, Roman i Such, Jan.

Tadeusza Szczurkiewicza krytyka rozumu socjologicznego. Studia Filozoficzne, nr 5, 137-148, 1969. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Spór o scjentyzm. Refleksje nad metodą uprawiania filozofii przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 5, 175-189, 1969. Majewski, Zbigniew.

Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1969. Mazierski, Stanisław.

Filozofia a nauka. [Rec. Gilson, Étienne. Jedność doświadczenia filozoficznego]. Studia Filozoficzne, nr 1, 235-238, 1969. Simbierowicz, Zygmunt.

Zagadnienia z zakresu filozofii fizyki i filozofii przyrody u Czesława Białobrzeskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 141-158, 1969. Twardowska, Bolesława.

[Rec. Heisenberg, Werner. Fizyka a filozofia]. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 144-146, 1968. Tarnowski, S.

Filozofia rozwoju. Zarys stanowiska filozoficznego. Warszawa, PAX, 1967. Gawecki, Bolesław J.

O pojęciu nieskończoności i o pewnej koncepcji stosunku filozofii do nauki. [Rec. Świderski, W. I. i Karmin, A. S. Konečnoe i beskonečnoe. Fiłosofskij aspekt problemy].  Studia Filozoficzne, nr 2, 260-264, 1967. Krajewski, Władysław.

Dyskusja o stosunku filozofii do nauk przyrodniczych. [Rec. debaty toczonej w NRD]. Studia Filozoficzne, nr 1, 265-271, 1967. Ochocki, Kazimierz.

"Uwagi do referatu p. Przełęckiego" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 69-71. Warszawa, PWN, 1966. "Uwagi do referatów p. Giedymina i p. Mejbauma" w: tamże, 131-144. "Hipotezy ontologiczne i orientacje ontologiczne" (fragment pracy pt. "Wokół sporu o determinizm") w: tamże, 223-242. "Uwagi do referatu p. Krajewskiego" w: tamże, 246-249. "Odpowiedź" w: tamże, 260-264. Eilstein, Helena.

"O empirycznej sprawdzalności twierdzeń filozoficznych" w: Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena (red.), 209-222. Warszawa, PWN, 1966. "Odpowiedź" w: tamże, 255-259. Krajewski, Władysław.

Obrachunki filozoficzne Karol Marksa w "Ideologii niemieckiej". Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Michalik, Mieczysław.

Przedmiot teorii hylemorfizmu w ujęciu neoscholastyków. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 5-54, 1966. Wojciechowski, Tadeusz.

Metoda dialektyczna Arystotelesa jako droga do zasadniczych przesłanek filozofii i nauki. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 33-52, 1965. Chojnacki, Piotr.

Filozofia na rozdrożu (analizy metodologiczne). Warszawa, PWN, 1965; wyd. 2 Toruń, WN UMK, 2009. Czeżowski, Tadeusz.

Summa technologiae. Posłowie do dyskusji. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-37, 1965. Lem, Stanisław.

Determinizm i indeterminizm w aspekcie filozoficznym i fizykalnym. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 163-177, 1965. Rutowski, Tadeusz.

Teoria hylemorfizmu i fizykalna teoria budowy materii w ujęciu neoscholastyków. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 179-221, 1965. Wojciechowski, Tadeusz.

Dialog między filozofem a fizykiem i biologiem:
W stronę porozumienia. Znak, nr 115, 66-76, 1964. M., A. L.
Sed contra. Znak, nr 115, 77-83. B., H. i S., W.

Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1962. Kamiński, Stanisław i Krąpiec, Mieczysław.

[Rec. Wiese, Leopold von. Philosophie und Soziologie]. Ruch Filozoficzny, XX (4), 274-279, 1961. Pieczyński, Mieczysław.

"Julian Ochorowicz jako autor filozoficznego programu pozytywizmu warszawskiego" (fragment) w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 143-158. Warszawa, PWN, 1960. Krajewski, Janusz.

Poznanie filozoficzne a poznanie w innych naukach. Znak, nr 59, 551-563, 1959. Stępień, Antoni.

Filozofia jest nauką. Znak, nr 44, 140-147, 1958. Stępień, Antoni.

Między dyskursywnym a kontemplacyjnym myśleniem. Znak, nr 43, 1957. Grzegorczyk, Andrzej.

Światopogląd i życie codzienne. Warszawa, Państwowy Inst. Wyd., 1957. Kołakowski, Leszek.

O roli filozofii i o niektórych jej typach. Znak, 36, 2-21, 1957. Swieżawski, Stefan.

O przezwyciężeniu dezintegracji filozofii marksistowskiej. [Polemika z: Elistein, Helena i Kochański, Zdzisław. O projekcie programu materializmu dialektycznego]. Myśl Filozoficzna, nr 6, 133-140, 1956. Bauman, Zygmunt.

Podstawy filozofii chrześcijańskiej. Warszawa, PAX, 1955. Chojnacki, Piotr.

O materialistycznej treści fizyki Alberta Einsteina. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 32-67, 1955. Gajewski, Ryszard i Plebański, Jerzy.

Czy filozofia jest nauką? [Rec. Ducasse, C. J. Philosophy as a Science]. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 198-217, 1948. Choynowski, Mieczysław.

Czy metafizyka i religia wytrzymują krytykę naukową? Roczniki Filozoficzne, I, 83-97, 1948. Drewnowski, Jan Franciszek.

Filozofia tomistyczna i neotomistyczna. Poznań, Inst. Wyd. "Kultura", 1947. Chojnacki, Piotr.