INDEKS TEMATYCZNY

filozofia a polityka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Lucien Sève'a koncepcja związku filozofii i polityki (na tle tendencji w materializmie francuskim). Ruch Filozoficzny, XLIII (2), 133-140, 1986. Sikora, Jan.

O marksizmie Karla Korscha. Studia Filozoficzne, nr 6, 129-142, 1984. Dobieszewski, Janusz.

Metanauka a tożsamość filozofii. [Polemika z: Krakowski, Jerzy. Filozofia jako metanauka]. Studia Filozoficzne, nr 1, 49-56, 1979. Czerniak, Stanisław.

Praktyka filozofii. Niektóre tezy na temat społeczno-etycznych funkcji marksizmu-leninizmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-22, 1978. Kuczyński, Janusz.

Przedmiot filozofii i jej rola społeczna. Miejsce filozofii w teorii marksistowskiej. Warszawa, Książka i Wiedza, 1975. Ładosz, Jarosław.

Wokół politycznych intencji Descartesa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 302-328, 1972. Cichowicz, Stanisław.

Rzeczywistość państwa a możliwości filozofii. Studia Filozoficzne, nr 9, 73-77, 1972. Głombik, Czesław.

Ujawnianie bytu w państwie. (Ontologia i polityka Martina Heideggera). Studia Filozoficzne, nr 4, 87-100, 1971. Ożarowski, Jan.

Nauka i polityka. W sprawie uprawiania marksistowskiej teorii. Studia Filozoficzne, nr 2, 71-86, 1970. Ochocki, Aleksander.

Lewica heglowska. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969. Panasiuk, Ryszard.

Filozofia i państwo. Studium myśli polityczno-społecznej lewicy heglowskiej i młodego Marksa 1838-1843. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Panasiuk, Ryszard.

Aktualne zagadnienia polityki kulturalnej w dziedzinie filozofii i socjologii. Warszawa, PWN, 1956. Schaff, Adam.