INDEKS TEMATYCZNY

filozofia a teologia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O roli, jaką chrześcijaństwo wyznacza filozofii. Znak, nr 422-423, 19-30, 1990. Swieżawski, Stefan.

"Drewniane żelazo" czy "nihil visible"? Martin Heidegger i filozofia między teologią a teologią. Znak, nr 422-423, 31-42, 1990. Węcławski, Tomasz.

Problematyka filozoficzna w traktacie "De sortibus" Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 176-182, 1988. Krajski, Stanisław.

Problemy teologii pojętej jako rewelacjonizacja naturalnej wiedzy o życiu chrześcijańskim. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 293-307, 1987. Herbut, Józef.

Pierwsze oceny dorobku teologiczno-filozoficznego Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 237-249, 1987. Morawiec, Edmund.

Postulat teologii wobec współczesnej filozofii: "Z powrotem do bytu". Zieliński, Edward (tłum.). Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 107-120, 1985/1986. Caffarra, Carlo.

Czy filozofia służy teologii? Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 57-67, 1985/1986. Kamiński, Stanisław.

Moment teologiczny w "Metafizyce ogólnej" Désiré Merciera. Studia Filozoficzne, nr 5, 133-146, 1981. Dąbrowski, Stanisław.

Filozofia we współczesnej polskiej teologii. Znak, nr 283, 3-16, 1978. Zuberbier, Andrzej.

Dzieje filozofii europejskiej XV wieku. Tom II. Wiedza. Warszawa, Akademia Teologii Katolickiej, 1974. Swieżawski, Stefan.

Dwie współczesne interpretacje filozofii św. Bonawentury. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 13-38, 1974. Zieliński, Edward Iwo.

Kopernik a piętnastowieczne związki filozofii z teologią. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 165-178, 1973. Kuc, Leszek.

Filozofia i teologia. Bortnowska, H. (tłum.). Znak, nr 231, 1148-1160, 1973. Lonergan, Bernard J. F.

Tendencje naturalistyczne i racjonalizujące w filozofii polskiej XV wieku. Studia Filozoficzne, nr 1, 17-29, 1973. Seńko, Władysław.

Teologia a filozofia człowieka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 263-269, 1973. Zuberbier, Andrzej.

Filozoficzne doświadczenia Gilsona. [Rec. Gilson, Étienne. Filozof i teologia]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 132-137, 1968. Mrówczyński, Tadeusz.

Pisma o filozofii religii. Kozanecki, Tadeusz (opracowanie, komentarz i wstęp), 6-21 i 140-146. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 11, 1965. Trentowski, Bronisław.
Wydane też w formie książkowej, Warszawa, PWN, 1965.

Jedyny problem Gilsona. [Rec. Gilson, Étienne. Le Philosophe et la Théologie]. Znak, nr 111, 1083-1089, 1963. Grygiel, Stanisław.

Podstawy filozofii chrześcijańskiej. Warszawa, PAX, 1955. Chojnacki, Piotr.

Filozofia tomistyczna i neotomistyczna. Poznań, Inst. Wyd. "Kultura", 1947. Chojnacki, Piotr.