INDEKS TEMATYCZNY

filozofia amerykańska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Osiemdziesiąty drugi zjazd Amerykańskiego Towarzystwa Filozoficznego (Oddział Wschodni). Studia Filozoficzne, nr 8, 175-178, 1986. Górniak-Kocikowska, Krystyna.

Marksizm w USA i problem demokracji. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 89-95, 1986. Hampsch, George.

Henry David Thoreau - apostoł indywidualizmu i wolności. [Rec. Thoreau, Henry David. Życie bez zasad. Cieplińska, Halina (tłum.). Zimmer, Sz. K. U źródeł amerykanizmu. Henry David Thoreau i jego otoczenie]. Znak, nr 382, 95-99, 1986. Sojka, Marek.

"The Southern Journal of Philosophy". [Rec. 1979]. Studia Filozoficzne, nr 8, 131-134, 1980. Magala, Sławomir.

Z amerykańskich dyskusji nad dzisiejszą rolą filozofii scholastycznej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 215-233, 1979. Dembowski, Bronisław.

Filozofia w katolickich uczelniach Ameryki Północnej. Rozwój zewnętrznych struktur nauczania i studiów. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 123-146, 1978. Dembowski, Bronisław.

Sympozjum "Filozofia w życiu narodu". [Nowy Jork, październik 1976]. Studia Filozoficzne, nr 4, 199-201, 1977. Dyoniziak, Ryszard.

"Philosophical Review" 1975. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 9, 133-140, 1976. Hołówka, Jacek.

Post World-War II Developments in American Philosophy of Science. Ruch Filozoficzny, XXXIII (2), 135-168, 1975. Suppe, Frederick.

Konferencja filozoficzna w Saint Louis. Studia Filozoficzne, nr 11, 233-238, 1974. Hołówka, Jacek.

Spartacus Yearbook - rocznik marksistów z USA. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 6, 173-178, 1972. Jedynak, Stanisław.

Etyka w "American Philosophical Quarterly". [Rec. vol. 6, 1969 i vol. 7, 1970]. Etyka, t. 8, 207-210, 1971. Zwoliński, Zbigniew.

Etyka w USA w latach 1945-1969. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 245-255, 1970. Jedynak, Stanisław.

Dylematy moralne Ameryki. [Rec. Ethics. An International Journal of Social, Political and Legal Philosophy, vol. 79, 1968/69]. Etyka, t. 7, 207-215, 1970. Zwoliński, Zbigniew.

Obecna sytuacja w estetyce amerykańskiej. Wiśniowski, Bronisław (tłum.). Estetyka, II, 223-229, 1961. Ames, Van Meter.

Filozofia w Stanach Zjednoczonych 1939-1947. Przegląd Filozoficzny, nr 1-3, 234-282, 1948.
Wstęp. 234-241. Hiż, Henryk.
Logika. 241-249. Hiż, Henryk.
Teoria indukcji. 249-255. Craig, William.
Filozofia nauk społecznych. 256-263. Iwańska, Alicja.
Metodologia psychologii. 263-271. Wincentowicz-Hiż, Danuta.
Teoria poznania. 271-275. Johnstone, Henry W.
Etyka i teoria wartości. 276-282. Aiken, Henry David.