INDEKS TEMATYCZNY

filozofia angielska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Panorama współczesnej myśli brytyjskiej. [Rec. Philosophy in Britain Today. Shanker, S. G. (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 3, 179-181, 1989. Szubka, Tadeusz.

Społeczeństwo obywatelskie w brytyjskiej literaturze filozoficznej (1640-1830). Studia Filozoficzne, nr 9, 25-50, 1987. Ogrodziński, Tadeusz.

Z problematyki wartości poznawczych w neoheglizmie brytyjskim. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 145-200, 1983. Szymura, Jerzy.

"Mind" (1980). [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 159-164, 1982. Zagórska, Anna.

"Mind" w 1978 roku. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 11, 145-156, 1979. Zagórska, Anna.

"Mind" w 1977 roku. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 10, 155-164, 1978. Zagórska, Anna.

"Mind" w 1976 roku. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 7, 123-129, 1977. Zagórska, Anna.

"Mind" w 1972 roku. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 4, 187-194, 1973. Zagórska, Anna.

Główne kierunki współczesnej estetyki angielskiej. Estetyka, III, 271-291, 1962. Junghertz-Taborska, Halina.

Współczesna logika w Anglii. Gumański, L. (tłum.). Ruch Filozoficzny, XXI (3), 251-256, 1962. Prior, A. N.