INDEKS TEMATYCZNY

filozofia belgijska i holenderska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Brève histoire de la philosophie en Belgique de 1830 à nos jours. Ruch Filozoficzny, XLV (1), 3-16, 1988. Taminiaux, Jacques.

Philosophical Logic in the Netherlands after 1940. Ruch Filozoficzny, XLII (3-4), 175-205, 1985. Barth, E. M.

Albert Dondeyne. Refleksja filozoficzne - działalność duszpasterska - refleksja filozoficzna. Znak, nr 279, 1005-1021, 1977. Jaworski, Marian.

[Rec. Eugène Dupréel: L'homme et l'oeuvres]. Ruch Filozoficzny, XXXIII (1), 31-39, 1975. Kwiatkowski, Tadeusz.

Belgijskie czasopismo logiczne. [Rec. Logique et Analyse, Nouvelle Série, 1969]. Studia Filozoficzne, nr 4, 173-181, 1971. Pater, Elżbieta.

Dorobek filozoficzny prof. Perelmana. Ruch Filozoficzny, XXVI (1), 3-12, 1967. Indan, Franciszek.

Eugène Dupréel (1879-1967). Ruch Filozoficzny, XXVI (2), 109-110, 1967. Kwiatkowski, Tadeusz.

Współczesna filozofia belgijska. Problemy i tendencje. Czeżowska, Antonina (tłum.). Ruch Filozoficzny XXII (2-4), 133-151, 1964. Apostel, Léo.

Poglądy filozofów holenderskich na egzystencjalizm. (Tłum. anonim.). Ruch Filozoficzny, XXII (1), 1-7, 1963. Peursen, C. A. van.

Działalność Narodowego Ośrodka Badań Logicznych w Belgii. Ruch Filozoficzny, XX (4), 259-263, 1961. Kawczak, Andrzej.

Georges Hostelet. Ruch Filozoficzny, XX (3), 153-154, 1961. Kotarbiński, Tadeusz.

Filozofia w Belgii 1939-1948. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 412-426, 1949. Krzywicki, Jerzy.