INDEKS TEMATYCZNY

filozofia bułgarska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozofia marksistowska w Bułgarii. Studia Filozoficzne, nr 4, 212-218, 1986. Jedynak, Stanisław.

Osiemdziesiąta rocznica urodzin prof. dra Sawy Ganowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 193-195, 1977. Pawłow, Dejan.

Współczesna marksistowsko-leninowska estetyka w Bułgarii. Stawiński, Janusz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 187-201, 1973. Cenkow, Borys.

"Fiłosofskaja Misal" o marksistowskiej etyce i aksjologii w 1971 [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 5, 187-190, 1972. Jedynak, Stanisław.

Filozofia przyrody w bułgarskim czasopiśmie filozoficznym. [Rec. Fiłosofska misal, 1968]. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 111-115, 1969. Jedynak, Stanisław.

Spojrzenie na współczesną bułgarską myśl filozoficzną. (Tłum. anonim.). Ruch Filozoficzny, XXI (2), 133-140, 1962. Spasow, Dobrin.