INDEKS TEMATYCZNY

filozofia czechosłowacka / czeska / słowacka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Próba reaktywowania burydanizmu na Uniwersytecie Praskim w drugim ćwierćwieczu XV wieku. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 91-105, 1989/1990. Markowski, Mieczysław.

Masaryk jako filozof. (W pięćdziesiątą rocznicę śmierci). Studia Filozoficzne, nr 2, 139-144, 1987. Borzym, Stanisław.

Wartości i historia. Ze studiów nad Masarykiem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 133-148, 1987. Borzym, Stanisław.

Pozytywizm w Czechach. Ruch Filozoficzny, XLIV (1), 25-29, 1987. Jedynak, Stanisław.

Walerian Magni. [Rec. Sousedik, Stanislav. Valerián Magni 1586-1661. Kapitola z kulturních dējin Čech 17 století]. Studia Filozoficzne, nr 6, 222-225, 1984. Aduszkiewicz, Adam.

Krakowskie kontakty filozoficzne Oldřicha Kramářa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 319-338, 1984. Głombik, Czesław.

Filozofia na ziemiach czeskich w XVII wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 3-27, 1985. Sousedik, Stanislav.

Hegel i heglizm w Czechach i na Morawach. Jedynak, Stanisław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 12, 187-200, 1981. Loužil, Jaromír.

Ontologia Igora Huršovskiego. [Rec. Huršovský, Igor. Dialektika bytia a kultyry]. Studia Filozoficzne, nr 4, 193-195, 1978. Jedynak, Stanisław.

"Filozofia" w 1971 roku. [Rec.]. Studia Filozoficzne, nr 9, 111-114, 1972. Jedynak, Stanisław.

Czechosłowacka myśl filozoficzna nowszego okresu. K., P. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4-5, 256-259, 1970. Knotek, Štefan.

Preteksty i podteksty - czyli o pożytkach płynących z uprawiania filozofii (niektóre polemiki i tendencje ideologiczne w czechosłowackim środowisku filozoficznym). Studia Filozoficzne, nr 1, 205-212, 1969. Herbich, Bohdan.

"Filozofia" - słowackie czasopismo filozoficzne. [Rec. Filozofia, nr 1-3, 1968]. Studia Filozoficzne, nr 1, 201-203, 1969. Jedynak, Stanisław.