INDEKS TEMATYCZNY

filozofia czynu


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Koncepcja społeczeństwa "czynu" Augusta Cieszkowskiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 41-50, 1987. Świniarski, Janusz.

Fichte i polska filozofia czynu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 97-118, 1979. Garewicz, Jan.

O koncepcji twórczości Augusta Cieszkowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 37-46, 1978. Jakubowski, Marek N.

Cieszkowski: romantyzm dla przeszłości. Studia Filozoficzne, nr 11, 47-61, 1978. Urbankowski, Bohdan.

Czyn, praca i twórczość w polskiej filozofii epoki międzypowstaniowej. Próba rewaloryzacji. Studia Filozoficzne, nr 4, 33-43, 1977. Walicki, Andrzej.

Filozoficzna zawartość listów Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 109-118, 1971. Sowa, Ewa.

Lewica heglowska. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969. Panasiuk, Ryszard.

"Kamieński - Absolut, człowiek i postęp" w: Filozofia Polska. (Myśli i Ludzie) , 409-430. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Baczko, Bronisław.

Człowiek i światopoglądy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Baczko, Bronisław.

Cieszkowski a Hercen. Studia Filozoficzne, nr 2, 137-165, 1965. Walicki, Andrzej.

Kilka myśli o eklektyzmie oraz inne pisma wybrane. Kroński, Tadeusz (przedmowa), VII-XV. Warszawa, PWN, 1957. Dembowski, Edward.

Koncepcje filozoficzne mesjanistów polskich w połowie XIX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 2, 81-123, 1957. Kroński, Tadeusz.

Pisma. T. 1, 1841-1842. T. 2, 1842. T. 3, 1843. T. 4, 1944-1846. T. 5, posłowia, przypisy, skorowidze. (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa, PWN, 1955. Dembowski, Edward.

Czyn jako wyraz postawy moralnej. Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1948. Keller, Józef.