INDEKS TEMATYCZNY

filozofia arabska / islamska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Podstawowe tendencje XVII Kongresu. [Montreal 1983]. Studia Filozoficzne, nr 9, 57-68, 1984. Borgosz, Józef.

Recepcja arystotelizmu w filozofii arabskiej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 225-228, 1980. Aduszkiewicz, Adam.

Zagadnienie mowy w Księdze o przyczynach. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 188-198, 1979. Aduszkiewicz, Adam.

De quodam Aristoelis epistularum fragmento arabice traditio. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 135-138, 1979. Plezia, Marian.

Geneza i prekursorzy arabskiej myśli socjalistycznej. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 257-268, 1978. Fryzeł, Tadeusz.

Stan badań nad średniowieczną filozofią arabskojęzyczną w Związku Radzieckim. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 155-159, 1977. Satybekowa, S. K.

Udział filozofii arabskiej w kształtowaniu renesansu zachodnioeuropejskiego. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 41-68, 1969. Mrozek, Anna.

Wybrane poglądy filozoficzne Ihwan as-Safa z Basry (Głośnych lub Czystych Braci), encyklopedystów X wieku. Studia Filozoficzne, nr 6, 131-155, 1960. Mrozek, Anna.

Avicenna - lekarz dusz i ciał. Myśl Filozoficzna, nr 3, 36-55, 1952. Kołakowski, Leszek.