INDEKS TEMATYCZNY

filozofia języka - podręczniki i antologie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wprowadzenie do filozofii języka. Bremer, Józef (tłum.). Kraków, WAM, 2007. Prechtl, Peter.

TREŚĆ. I. Problemowo-historyczne fazy filozofii języka (Ockham, Locke, Leibniz, Mill, Herder, von Humbolt, Cassirer). II. Analityczna filozofia języka (Moore, Frege, Russell, wczesny Wittgenstein, Quine). III. Pragmatyczne ufundowanie znaczenia (późny Wittgenstein, Strawson, Austin, Searle). IV. Problemy i punkty sporne (m.in. Tarski, Putnam, Davidson, Dummett). V. Perspektywa.

Logika i język: studia z semiotyki logicznej. Pelc, Jerzy (wybór, wstęp, tłum.). Warszawa, PWN, 1967. Pelc, Jerzy.

# filozofia języka - antologia #
TREŚĆ. Pelc, Jerzy. "Wstęp", VII-XXIX.
Reichenbach, Hans. "Elementy logiki formalnej (fragmenty)", 3-222.
Frege, Gottlob. "Sens i nominat", 225-251.
Russell, Bertrand. "Denotowanie", 253-275.
Russell, Bertrand. "Deskrypcje", 277-293.
Mace, C. A. "Przedstawianie a wyrażanie", 295-301.
MacIver, A. M. "Wyrażenia wskazujące a imiona własne", 303-312.
Levy, C. "Kilka uwag o twierdzeniu", 313-318.
Black, Max. "Semantyczna definicja prawdy", 319-337.
Black, Max. "Zdania typu 'p, ale nie wierzę, że p'", 339-351.
Strawson, Peter. "Prawda", 353-375.
Strawson, Peter. "O odnoszeniu się użycia wyrażeń do przedmiotów", 377-413.
Goodman, Nelson. "O podobieństwie znaczenia", 415-426.
Goodman, Nelson. "O pewnych różnicach zdań w sprawie znaczenia", 427-436.
Church, Alonzo. "O Carnapowskiej analizie zdań o twierdzeniu oraz o wierzeniu", 437-441.
Geach, Peter T. "Russellowska teoria deskrypcji", 443-449.
Mayo, Bernard. "Zdarzenia a język", 451-460.
Lawrence, Nathaniel. "Heterologiczność a hierarchia", 461-471.
Ryle, Gilbert. "Heterologiczność", 473-484.
Ryle, Gilbert. "Teoria znaczenia", 485-516.
Carnap, Rudolf. "Zdania o wierzeniu", 517-521.
Searle John "Imiona własne", 523-535.
Linsky, Leonard. "Mówienie o czymś i to, o czym mowa", 537-559.